Planeringsschema 9CD v

advertisement
Klass: 9D v. 40
Läsåret 2014 / 2015
Ämne Uppgift
Ma
Eng
Tisdag: Negativa tal. Beräkning till uppgift 1037
Onsdag: Diagnos
Torsdag: Spår 1 eller Spår 2
Läxa 2
This week we are working in our Text book ”Third Time”. You should
bring your English book to class (if you haven’t borrowed one please do
so!). You will also get reading instructions to your book.
Homework for Wednesday “words from Newsreel” check
www.glosboken.se
Deadline
Wednesday
Sv
NO
Tisdag: Planering av veckan som skriv på bloggen. Arbeta med uppgiften
Fredag: Utvärdering av veckan som skrivs på bloggen.
Laboration: Arbeta med uppgiften
SO
Fortsatt arbete med hinduismen samt förberedelser inför provet tisdag
vecka 41.
Fr
Vi ska shoppa - kapitel 3. Provresultat på tisdag.
Läxa tisdag: kläderna sidan 40 och presens av verbet voir (=att se)
Torsdag: Verbet choisir (=att välja) i presens minst 10 valfria ord från s.
255-56 kapitel 3 (gör din egen www.glosboken.se)
Sp
Läxa torsdag: Glosor från lucktext och verbet dar.
Ty
Denna vecka har vi en läxfri vecka.
Ev-ty
Läxa till torsdag: Lär dig orden på sidan 14 (114).
Ev-sp
Övrig
info
Torsdag
Torsdag
Download