Planeringsschema 9CD v

advertisement
Planeringsschema - Klass: 8C v. 42 – 2014/2015
Ämne
Ma
En
Deadline
Måndag: Negativa tal Beräkning till uppgift 2013
Onsdag: Addition och subtraktion med positiva tal Beräkning till uppgift
2022
Torsdag: Addition och subtraktion med negativa tal Beräkning till uppgift
2029
Fredag: Diagnos 2:1
This week we will work in our text book and work book som bring them to
class! Also bring your library book! Homework will be given in class.
Sv
Genomgång: Att skriva referat. Hemläxa. Skriv ett referat. Inlämning tisdag,
nästa vecka (v43).
Lyssna: Svenne!
Torsdag: Frågestund kring Hur får vi nya ord i svenskan.
NO
Måndag: Repetition av kap 7,1-7.6
Torsdag: Repetition av kap14.1-14.4
Fredag: PROV
Laboration: Joner efterlyses
SO
Vi fortsätter med franska revolutionen och napoleontiden.
Fr
Läxa till torsdag: De sista 16 glosorna kap 4!
Torsdag!
Sp
Torsdagens läxa.
Arbeta kap 3
Tors. Glosor!
Ty
Vi avslutar arbetet med berättelserna i Storyrobe samt jobbar vidare i boken.
Läxa till torsdag: Läs (högt) och översätt texten ”Was machst du diese
Woche?” s. 29 i textboken. Skriv översättningen i Google Drive.
Ev-ty
Kunna presentera sig själv på tyska båda skriftligt och muntligt. Minst 7
meningar, se sidan 17 i boken.
Bild
IDH
Övrig
info
Vi arbetar med egna träningspass i appen Book Creator. Medtag iPad (och
idrottskläder såklart!) på lektionerna. Instruktion till uppgiften ligger på
Googlde Drive. Slutlig inlämning för denna bedömningsuppgift är vecka 43,
då ni även får testa hela passet på lektion. Ditt träningspass behöver alltså bli
klart denna vecka!
torsdag
to
Download