Untitled

advertisement
Inledning ................................................................................................................................................................................3
Genomförande .....................................................................................................................................................................4
Kropp och hälsa ..................................................................................................................................................................5
Centralt innehåll ............................................................................................................................................................5
Åk 4-6 .................................................................................................................................................................................5
Åk 7-9 .................................................................................................................................................................................6
Kropp och hälsa ..................................................................................................................................................................8
Kropp och hälsa - En presentation .........................................................................................................................8
Uppdragskort .......................................................................................................................................................................8
2 Roboten - Darrhäntstestet .....................................................................................................................................8
3 Muskler ..........................................................................................................................................................................9
4. Balansbrädan .......................................................................................................................................................... 10
Hjärnan och nervsystemet ..................................................................................................................................... 10
6 Målvakten .................................................................................................................................................................. 11
7 Hjärta och blodomlopp ........................................................................................................................................ 12
8. Roddbåtarna ............................................................................................................................................................ 12
9 Matspjälkningen...................................................................................................................................................... 13
11 Fortplantning och fosterutveckling.............................................................................................................. 14
12 Gravidmagen.......................................................................................................................................................... 14
13 Andningsorganen................................................................................................................................................. 14
14 Lungvolymmätaren ............................................................................................................................................. 15
15 Människans utveckling ...................................................................................................................................... 16
16 Recept på en människa ...................................................................................................................................... 16
Frågeställningar – Kropp och hälsa ......................................................................................................................... 17

























•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•









Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards