Kraft Övningsuppgifter Fil

advertisement
FY1 (SSv)
Krafter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En kraft är någonting som förändrar rörelse
(= skapar acceleration)
Kraft (F) har enheten Newton (N)
Newtons första lag: Om ingen kraft påverkar en sak så förändras inte heller dess hastighet
Newtons andra lag: F = m · a
Newtons tredje lag: För varje kraft finns en lika stor motkraft
Tyngdaccelerationen:
• g = 9,81 m/s2 vid jordytan
• t.ex. g = 1,6 m/s2 vid månytan
Tyngd (G) mäts i Newton (N) och beror på vilken planet man är på.
• Formel: G = mg
• Massa däremot mäts i kg och är samma över allt
Kraftpilar används för att illustrera storlek och riktning på en kraft
I en kraftfigur för ett föremål som inte accelererar tar pilarna ut varandra
Övningsuppgifter på krafter
1. Hur stor kraft behövs för att ge en lådbil med massan 24 kg en acceleration på 1,5 m/s2
2. Kraften 20,0 N ger accelerationen 3,5 m/s2 åt ett föremål. Vad är massan?
3. En ishockeypuck vars massa är 160 g närmar sig målvakten med hastigheten 102 km/h.
Målvakten fångar pucken i sin handske. Hur stor kraft påverkar handsken om infångningen tar
0,1 s?
4. En personbilsförare panikbromsar och stannar bilen på 3,2 s från utgångshastigheten 90 km/h.
Med vilken kraft pressas föraren mot säkerhetsbältet om hans massa är 95 kg?
5. På jorden väger en person 700 N. Vilken tyngdacceleration har en planet där samma person
skulle väga 21 000 N?
6. Rita en kraftfigur som visar alla krafter som verkar på en fotboll
a. Då den ligger stilla på marken
b. Just då den blir sparkad av en spelare
c. Då den befinner sig i luften
d. Då den fångas av målvakten
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards