Kraftekvationen - Studentuppsatser.se

advertisement
Kraftekvationen
av Jona Elings vt 2005
Uppgift
Att bestämma sambandet mellan kraft och acceleration, det vill säga Newtons första och andra lag.
Teori
Newtons första lag: Ett föremål befinner sig i vila eller i likformig rätlinjig rörelse så länge inga yttre
krafter verkar.
Newtons andra lag: F = m . a
Utförande
Vi mätte accelerationen hos en vagn som rörde sig längs en bana med konstant fart.
Vi mätte massan hos vagnen och dragvikten med en våg.
Den kraft som gav upphov till accelerationen var dragviktens massa gånger g.
Vi jämförde ateoretisk med auppmätt
Beräkningar
Massan:
mdragvikt = 0,13 kg
mtotal = 1,1 kg
Kraften:
Facc = m . g = 0,13 . 9,82 = 1,3 N
Hastigheten:
T1 = 1,31 s
T2 = 1,29 s
Tsnitt = 1,29 s
T3 = 1,26 s
Vmedel = s = 1 = 0,775 m /s
t
1,29
vslut = 0,775 . 2 = 1,55 m/s
vstart = 0 m/s
Accelerationen:
auppmätt =
V = 1,55 = 1,2 m /s2
t
1,29
ateoretisk = F =
m
1,3 = 1,18 m /s2
1,1
Slutsats
Den teoretiska och den uppmätta accelerationen var mycket lika. Newtons lagar tycks stämma bra.
Felkällor
Det var svårt att mäta tiden det tog för vagnen att åka en meter. Vid så korta tider får reaktionstiden en
avgörande roll.
Vi lutade banan för att kompensera friktionen, men kanske lutade vi banan lite för lite eller lite för
mycket.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards