Newtons 2:a lag

advertisement
Newtons 2:a lag
• En linjär rörelse beskriver grejer som rör sig med
en konstant fart eller är i vila (mekanisk jämvikt)
• MEN
• Det mesta som rör sig gör det inte med konstant
fart utan dess rörelse ändras hela tiden, man
säger att de har en accelererad rörelse.
• Nu kollar vi på det som orsakar accelerationen:
kraften
Nettokraft
Accelerationen orsakas av
krafter
Oftast finns det mer än en
kraft som påverkar en grej
(kropp)
Summan av dessa krafter
är nettokraften
Accelerationen beror
på nettokraften
Men accelerationen beror också på
massan
Massa: hur mycket materia en
grej har
Vikt: kraften på en grej orsakade
av gravitationen
Massa vs vikt
Massa: i kg. En tegelsten har på jorden en massa på 1
kg.
Vikt: En tegelsten väger 10 N (Newton) på Jorden
Massa: En tegelsten har på månen en massa på 1 kg.
Vikt: En tegelsten väger 1,6 N på månen
Friktion: en
lurig kraft
• Dyker upp när en kropp
ska flyttas på en yta.
• Friktionens riktning är
emot rörelsen
• Det finns också friktion i
vätskor och gaser
(luftmotstånd)
Det är svårare att knuffa en elefant än
en kompis om de står på rullskridskor
Newtons 2:a lag
• En kropps acceleration
är direkt proportionell
till kraften som påverkar
den och invers
proportionell till
kroppens massa
• F=m∙a
När accelerationen
är g (inte a)
• Ju större massa en grej
har desto större
gravitationskraften som
drar på den
• Trögheten motsätter sig
till accelerationen. Ju
större massa desto
trögare.
I vakuum
• I vakuum (ingen luft)
faller allt lika fort (ett
fjäder lika fort som en
mycket tyngre sten)
När accelerationen är
mindre än g (i luften)
• Den luriga kraften
(friktionen)
• Friktionen
(luftmotståndet) beror
på ytan som kroppen
som faller har och på
farten.
• Ju fortare den faller
desto mer luftmolekyler
den träffar.
• När båda krafter är lika
stora då når kroppen en
jämn fart
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards