Kraft Acceleration Övningspapper Fil

advertisement
FY1 (SSv)
Övningsuppgifter på acceleration och kraft
1. En bil accelererar från 77 km/h till 112 km/h på 6,0 s. Bestäm
medelaccelerationen.
2. En bobsleigh har en konstant acceleration på 2,0 m/s2. Hur fort går den
efter 5,0 s om den startar från stillastående?
3. En sten släpps ner från ett högt torn. Hur läng tid tar det innan den
uppnår hastigheten 100 km/h?
4. Vilken kraft behövs för att ge en lådbil med massan 24 kg en acceleration
på 1,5 m/s2
5. Kraften 20,0 N ger accelerationen 3,5 m/s2 åt ett föremål. Vad är massan?
6. En ishockeypuck vars massa är 160 g närmar sig målvakten med
hastigheten 102 km/h. Målvakten fångar pucken i sin handske. Hur stor
kraft påverkar handsken om infångningen tar 0,1 s?
7. En personbilsförare panikbromsar och stannar bilen på 3,2 s från
utgångshastigheten 90 km/h. Med vilken kraft pressas föraren mot
säkerhetsbältet om hans massa är 95 kg?
8. På jorden väger en person 700 N. Vilken tyngdacceleration har en planet
där samma person skulle väga 21 000 N?
9. Rita en kraftfigur som visar alla krafter som verkar på en fotboll
a. Då den ligger stilla på marken
b. Just då den blir sparkad av en spelare
c. Då den befinner sig i luften
d. Då den fångas av målvakten
1
10. Extra: Använd formeln 𝑠 = 𝑣0 𝑡 + 2 𝑎𝑡 2 för att beräkna:
a. En bil kör med utgångshastigheten v0 = 80 km/h då den under 10 s
accelererar med 0,70 m/s2. Hur lång sträcka rör sig bilen?
b. En stillastående cyklist accelerar likformigt i 12 s och rör sig under
tiden 100 m. Hur stor är accelerationen och vilken hastighet har
cyklisten till slut?
c. En sten släpps från ett 120 m högt torn. Hur länge tar det innan
den träffar marken? Vilken hastighet har stenen då?
d. Om samma sten kastas neråt med utgångshastigheten 8 m/s, hur
länge tar det då?
Download