Plan rörelse – Cartesiskt koordinatsystem

advertisement
Plan rörelse – Cartesiskt koordinatsystem
Läge:
̅ = ̂ + ̂ eller ̅ = , , 0
Hastighet:
̅ = ̅̇ =
 =
 =
 
, ,0
 

är hastighetens -komposant


är hastighetens -komposant

 = ̅ =
2 + 2
Acceleration:
2  2 
,
,0
� = ̅̇ =
 2  2
 =
 =
2 
är accelerationens -komposant
 2
2 
är accelerationens -komposant
 2
 = � =
2 + 2
FHL055 HT 2012 – F12
Plan rörelse – Normal-/tangentkoordinatsystem
Läge:
Saknas!
Hastighet:
̅ = ̂
̂
Acceleration:
2
� = ̇ ̂ + ̂ =  ̂ +  ̂

 = ̇ ändrar kroppens hastighet
 =
2

ändrar hastighetsvektorns riktning
 är rörelsebanans krökningsradie
FHL055 HT 2012 – F12
�
̂
̅
Plan rörelse – Polärt koordinatsystem
Läge:
̅ = , 
�
Hastighet:
̅ = ̇ ̂ + ̇̂
Acceleration:
� = ̈ − ̇ 2 ̂ + 2̇ ̇ + ̈ ̂ =  ̂ +  ̂
FHL055 HT 2012 – F12
origo
̂


̅
̂
Download