Hjärnan 3D

advertisement
Hjärnan 3D
Senast uppdaterad 2009-09-15 14:47
I den inre delen av tinningloben ligger hippocampus som är en sjöhästliknande formation
innanför själva hjärnbarken. Här sker inlärning av nya kunskaper och nya upplevelser.
Djupare i hjärnan finns nervcellsgrupper som tillsammans utgör thalamus. Dit kommer all
information om temperatur, beröring och smärta för att kopplas om och skickas vidare till olika
delar av hjärnbarken, först där upplever man sinnesintrycket. Därifrån återkopplas sen
informationen till thalamus. Thalamus består av olika grupper av nervceller (kärnor) som
bearbetar och samordnar information från stora delar av hjärnan och kan därför kallas för
hjärnans postkontor.
Efter bearbetningen skickas informationen vidare till hjärnbarken och andra hjärndelar.
Under hjärnbarken finns grupper av nervceller med liknande funktion (kärnor). Några kallas för
de basala ganglierna och består av flera kärnor. Information från hjärnbarken och thalamus
passerar igenom de basala ganglierna och bearbetas där. Där kan en viss typ av information få
stor betydelse, alternativt hållas tillbaka. Efter den processen skickas informationen tillbaka till
hjärnbarken och thalamus. På så sätt kan t.ex. själva starten och utformningen av rörelser
påverkas. Sjukdomar i de basala ganglierna kan därför synas som ofrivilliga rörelser, som vid
danssjuka, eller i form av stelhet och svårighet att göra rörelser (som vid Parkinsons sjukdom).
1/1
Download