Presentation 6 (pptx-bildspel)

advertisement
Storhjärnan
Dominant sida?
Storhjärnan är en förlängning av mellanhjärnan
De flesta banor korsar någonstans i hjärnstammen
-generellt styr alltså ena hemisfären oftast motsatt sida av kroppen
Cortex = hjärnbarken
Grå vävnad ytterst = barken
”subcortical”
Varje del av cortex har
en speciell uppbyggnad
beroende på funktion
Ex. Syncortex
Motorcortex
Finns olika sätt att dela in cortex
Efter lober
S.k Brodmanns areas
Efter gyrus och sulci
Eller efter motorisk eller
sensorisk funktion..
Skada motorcortex
Kontralateral svaghet
Parietal skada icke-dominant sida
Neglect, nedsatt spatial förmåga,
apraxi, m.m
Occipital skada
Kontralateralt synbortall
Språk m.m
Frontal skada
Nedsatt planeringsförmåga, executiva förmåga,
Personlighetsförändring, distanslöshet, impulsivitet m.m
Parietal skada dominant sida
Afasi, apraxi, acalculi, alexi, m.m
Kommunikation mellan hemisfärerna
Epilepsi
 Exempel på sjukdom som är typiskt lokaliserad i cortex
 ”kronisk predisposition för att utveckla epileptiska anfall”
 Obalans mellan excitatoriska och inhibitoriska krafter i cortex
 Orsaker:
• Genetiskt betingat
• Strukturell skada
• Metabolt t.ex droger, läkemedel (t.ex Tramadol?) eller sjukdom
• ”Avvikande elektrisk aktivitet som är grund för epilepsi orsakas av
biokemiska processer på cellnivå som leder mot hyperexcitibilitet, och
neuron-hypersynkroni”
• ”Epileptogenesis”
• Alla kan dock få anfall om tillräckligt ”provocerade”
• Anfall kan vara fokalt och sekundärt generaliserat
• Anfall kan vara primärt generaliserat – obalans i ”thalamocortical rytm”
Epilepsi
 Så med bakgrund av vad ni lärt er om cortex funktion –
Vad tror ni ett anfall i motorcortex ger för symtom?
Syncortex?
• Läkemedel?
• Finns inget botande men många symtomlindrande!
• Syftet att hindra spridning av urladdningar
• T.ex natriumkanalhämmare ”membranstabiliserande”: fenytoin,
karbamazepin, topiramat
• T-calciumkanalblockare: valproat
• Akutbehandling GABA-effekt: benzo (stesolid=diazepam)
”Limbiska systemet”
Limbus = ”i limbo” = på gränsen
Syftar på läget mellan de större loberna mellanhjärnan
Egentligen en massa olika strukturer som har samma övergripande funktion:
-bevara släktets fortbestånd
-överlevnadsförmågan (homeostas, flykt-och försvar, känslolivet, motivation, minne
Diffust? Senare forskning har visat att hjärnan är mer integrerad än vad detta tänk
målar upp, men begreppet limbiska systemet är ändå ett känt begrepp och värt att
känna till
Den mörkgröna strukturen är fornix. Framtill på fornix (i temporalloben)
finns hippocampus.
Limbiska loben
(Amygdala är också en del av basala ganglierna)
3e ventrikeln
En traditionell modell av hur limbiska systemet funkar – Papez circuit
Papez circuit
En grovt förenklad modell av hur man tänker sig att det kan fungera
Papez circuit
En grovt förenklad modell av hur man tänker sig att det kan fungera
Hippocampus - Mammillary body – Thalamus – Cingulate - Hippocampus
En grovt förenklad modell av hur man tänker sig att det kan fungera
Sjukdomar i limbiska systemet
Exempel
Limbisk encefalit
Alzeimers (hippocampus en av strukterna som drabbas först)
Epilepsi (ganska vanligt att anfall utgår från temporalloben)
Basala ganglier
(borde heta basala nuclei..)
 Skador här ger rörelsestörning som är annorlunda än vad skador på
corticospinala banan / pyramidbanan ger.
 Därav begreppet ”extra-pyramidalt” system. (utanför pyramidbana)
 Det handlade inte om ”att lyfta en arm” utan ”hur och när” man gjorde
det.
 Basala ganglierna är dock ingen separat motorbana.
 Basala ganglierna påverkar, justerar och selekterar motorimpulser från
cortex. En ”komplicerad loop” – välja rätt motorprogram.
 Möjligen en viss ständig aktivetet i cortex som basala ganglierna
fungerar som sen port för – vilket program ska köras?
 Liksom för lillhjärnan har man med tiden också insett att basala
ganglierna har stor inverkan också på inlärning, känslor, tankeförmåga.
Så var sitter dom?
På utsidan av thalamus
Följer ”inuti” laterala ventriklarna
(I mitthjärnan precis under)
Key concepts
 Cortex input och output regleras av thalamus
 Thalamus står under ständig inhibition
 Man brukar prata om en ”direct pathway” och en
”indirect pathway”
 Den ”direkta” släpper bromsen på thalamus = mer
cortical output
 Den indirekta bromsar thalamus = mindre cortical
output
Key concepts – Direct pathway
2
1
3
Key concepts – Indirect pathway
1
3
6
2
4
5
Vad händer vid Parkinson?
Förlust av dopamin-producerande
celler i substantia nigra.
Konsekvens?
Läkemedelsbehandling
Olika typer av dopaminersättning
L-dopa + perifer dekarboxylashämmare (Madopark, Sinemet, m.fl)
Dopaminagonist? (Apomorfin, Pramipexol, m.fl)
L-dopa+dekarboxylashämmare+COMT-hämmare (Stalevo)
MAO-hämmare (Selegilin, Rasagilin)
Tack!
Tips bra hemsidor för neuroanatomi!
• http://neuroscience.uth.tmc.edu
• www.neuroanatomy.ca
• www.nervssystemet.se
För kontakt:
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards