Neuropsyk Inledning ht15

advertisement
INLEDNING
HJÄRNAN UPPDELAD I 3 FUNKTIONELLA BLOCK
HJÄRNAN UPPDELAD I 3 FUNKTIONELLA BLOCK
Block 1;
Hjärnstam och
limbiska systemet
Block 2; Parietal-,
temporal- och
occipitallob.
Ett afferent (mottagande)
Modulerar storhjärnans
block.
bearbetning
Bearbetar och
- Vakenhet, intensitet
lagrar information
-  Affekter (motiverande o
från våra olika sinnen
värderande)
Syn , hörsel och
- Bidrar till minnesinlagring
känsel
- Kontakt med kroppens inre
Block 3; Frontalloben
Ett efferent (utåt)
verkande block. Ett
exekutivt (verkställande)
block
-  Motoriska program
-  Exekutiva funktioner
Insidan av frontalloben
-  Möte mellan kognition
och känslor
Block 2; Parietal-, temporal- och occipitallob.
Uppdelat i fyra olika cortexområden
Primära områden
Sekundära områden
Tertiära områden
Polymodal parasensorisk cortex
Primärsensorisk cortex
Unimodal parasensorisk cortex
Primär registrering och
omvandling till enkla
perceptuella element
Förvandling till samansatta
perceptuella mönster o gestalter
Se sid 77 och sektion 10.3 i Kolb & Whishaw
Komplex integrering av
information
Paralimbisk cortex
Kontakt med limbiska systemet
-  känslomässig mening
- minnesinlagring
Block 3; Frontalloben.
Prefrontal medial
Uppdelat i fyra olika cortexområden
Medial dorsal cortex
Exekutiva funktioner
Avläsa konflikter
Initiera selektiv
inhibition
Gyrus cinguli
Primärmotorisk
cortex
Sekvenser av
motoriska signaler
skickas iväg
Premotoriskt cortex
Prefrontal dorsolateral
cortex
Sätter samman sekvens
av motoriska signaler
Exekutiva funktioner:
(motoriska program).
Selektiv inhibition
Styrning av arbetsFör finmotorik i händer
minnet
och talapparat
Delad uppmärksamhet
Växla, mental flexibilitet
Komplex ”Multi-tasking”
(prospektivt)
Orbital/
Ventromedial/
paralimbisk cortex
Flexibel representation av
emotionellt värde
Behagligt/obehagligt
Kopplar värde till
faktiskt eller
predicerat utfall
Hjärnans olika funktionella nätverk
Diffusion
Tensor
Imaging
(DTI)
Se sid
192 i
Kolb &
Whishaw
DTI-baserad tractografi
(DTI, Diffusion Tensor Tractografi, DTT, DT-MRI tractografi)
Se sektion 17.3 (sid 466-467) i Kolb & Whishaw
Dorsal and ventral attentional networks (gul färg i figuren)
(se sid 619-620 i Kolb & Whishaw
The default network (grön färg i figuren)
(se sid 431 i Kolb & Whishaw
Download