Presentation 5 (pptx-bildspel)

Neuroanatomi forts..
Mellanhjärnan = Diencefalon
Typ allt som heter något med ”thalamus”
(thalamus = ”inre kammare” – ligger centralt i hjärnan)
Underskatta inte löjliga minnesbilder! 
Mellanhjärnan = diencefalon
(Nästan all sensorisk information
går genom mellanhjärnan)
(Telencefalon)
(Diencefalon)
(Mittenhjärnan)
(Pons)
”Alla teleskop är riktade mot Diana som står på mitten av en bro.”
Nu är vi i området kring kycklingens huvud..
alltså precis ovanför mitthjärnan (som ju var halsduken)
Posterior
Anterior
Transversalsnitt
Anterior
Området omkring
3e ventrikeln
CC
Posterior
Coronalsnitt
Thalamus
 Relästation / ”hub”
 Äggformade strukturer
 Stora som valnötter
Kycklingen har en stereo vid varje öra… 
Stereon symboliserar thalamus
Thalamus
• Hit kommer all sensorisk input
(förutom lukt som bypassar direkt till storhjärnan)
• I thalamus finns dels lokala kopplingsstationer,
men också andra som är kopplade till ett specifikt
område i storhjärnscortex. Tur-och retur signalering.
• Består framförallt av grå substans och kan delas upp
många nuclei.
Anterior
Medial
Anteroventral
Lateroposterior
Pulvinar
Lateroventrala
Posteroventrala
Vi kommer gå igenom en del av kärnorna
Laterala knäkroppen
Synkoppling
Ni känner kanske igen namnet från tectum-superior colliculus?
Knäkropparna
Brachium
Optic tract
Colliculi
Synnervskorsningen
Synfältsbortfall
beroende på
skadelokalisation
Syninformation skickas
vidare till syncortex och
sup. colliculus
Mediala knäkroppen
Hörselkoppling
Knäkropparna
Brachium
Optic tract
Colliculi
Synnervskorsningen
VPN
Hit kommer medial lemniscus (baksträngarna), spinothalamicus (smärtbanan från
ryggmärgen), trigeminothalamiska (ansiktskänsel)
Skada leder till känselbortfall!
”Thalamic” / Central pain? Obalans thalamuscortex, ”fel-läge”
Lamotrigin? (antiepileptika)
Amitriptylin? (TCA)
VPN = ventrala posteriora kärnan
(typexempel på när man får tänka i ”musläget”
Främre kärnan
Tar emot info från s.k vårtkropparna
(mamillary bodies) i hypothalamus.
Skickar vidare via s.k fornix till bl.a
hippocampus. Minnet!
Rostralt
Fornix
Här inne ligger thalamus
Vårtkropp
Caudalt
Som rastaflätor på kycklingens huvud!
Går längs med thalamus ovan/insida
Rostralt
Caudalt
Men egentligen inte del av mellanhjärnan – återkommer…
VL och VA
Kopplingar mot basala ganglier
Del av ”Limbiska systemet” (känslor, minne m.m)
Omfattande kopplingar mot andra centra och storhjärnan
Mediala kärnor
Pulvinar /
Dorsala thalamus
Viktiga kärnor för synhantering
(ligger intill knäkropparna)
Thalamus är också viktigt för vakenheten!
Dubbelsidig thalamusskada ger ofta vakenhetssänkning
(retikulära systemet)
Skador ses ffa vid stroke
Hypothalamus

Struktur framför/nedanför thalamus

Framme kring kycklingens näbb

Omsluter näbben –

Kycklingens ”skägg”
Var är vi nu i skallbenet?
Innehåller en mängd kärnor…
•
Hypothalamus innehåller en mängd centra som är viktiga för och släktets överlevnad!
•
Här finns centra för hunger, törst, mättnad, lust, hormonkontroll, dygnsrytm, parningsbeteende,
energiomsättnin, kroppstemperatur m.m
•
Hypothalamus är en ”överkörtel”! Återkommer med förklaring av detta
•
Hypothalamus är hjärnans … husmor?
Organisering (behöver inte skrivas av)
Hypofysen
Hypofysen hänger ned från hypothalamus
som en fläta i skägget
Anterior = adenohypofysen
(Egentligen inte en del av mellanhjärnan)
(Ursprung från svalgets slemhinna)
”Styrhormoner” bildas i hypothalamus i ett område som heter
eminentia hypothalamus precis framför
hypofysstjälken (infundibulum).
Där tas de upp av kärl som går ner till adenohypofysen,
släpps ut, och påverkar andra styrhormoner.
”portasystem”
Posterior = neurohypofysen
Del av mellanhjärna
I hypothalamus bildas Oxytocin och ADH
Skickas ned via axoner genom stjälken till
hypofysen och kan där släppas ut
(ej del av BBB)
Epithalamus
(baktill på thalamus, vid ”nacken” av kycklingen)
Epifysen = Tallkottkörteln
•
•
•
•
•
”Hänger ut” bakåt i mitten precis ovanför mitthjärnan (mellan colliculi)
Utsöndrar melatonin (tryptofan-serotonin-melatonin)
Saknar BBB
Syn/ljus –signaler via thalamus styr (mest utsöndring nattetid)
Läkemedel: Circadin!
(Epithalamus = tallkottkörteln och dess koppling till mellanhjärnan)
Subthalamic nucleus
Liten kärna precis under thalamus
Kopplingar till thalamus och basala ganglier
Skada kan ge hemiballismus (en kroppshalvan rör sig extra mycket)
Räknas som del i basala ganglierna
Repetition:
• Mellanhjärnan innehåller delar som heter något
med -thalamus
• All sensorisk input kommer till thalamus
• Hypothalamus och hypofysen är ”över-körtlar”
• Hypothalamus är viktigt centra för många
funktioner som styr kroppens homeostas
Rast!