ppt Sociala företag

advertisement
Arbetsintegrerande
sociala företag
Arbetsplatser med delaktighet och empowerment
Hur många finns det?
 2009/2010 var det drygt 200 i hela landet
 7000 verksamma
 Cirka 2000 är löneanställda
 2007/2008 var det cirka 150 sociala företag
 Cirka 80 nya verksamheter
 Cirka 30 har lagts ner eller ändrats
Har många ägargrupper…
För
Arb
Medlemmar
Sociala
arbetskooperativ
För
Arb
För
AB
Arb
Medl
Medl
Ideella föreningar
Lokala gemenskapsföretag
Favorita Internetcafé i Göteborg
Socialt
arbetskooperativ
 Catering, Internet och café
 Kopplat till kommunalt
Kooperatörshus
 Betoning på gemenskap
och empowerment
Grimbo Bilvård i Göteborg
Socialt
arbetskooperativ
Målgruppen är
ägare/medlemmar
Balans ekonomi
och välmående
Bidrag/ lönearbete
 Sju kooperativ
 konsortium
 Säljer platser
 Projekt nationellt och
internationellt
 Le Mat
 Social franchising
Atrium i Växjö
Föreningsdrift
 Avknoppning från den
offentliga sektorn
 Lokalt förankrad förening
med många olika
verksamheter
Reningsborg i Göteborg
Ideell kristen förening
Hjälporganisation
 Arbetsträning, second
hand, odling mm
 Boende med
arbetsträning mm
 Startar sociala
företag i andra länder
Basta
”Ideell förening
som bedriver näring”
Koncern med flera
AB
Omsätter 40 milj
300 personer arbetar
eller studerar på
Basta
Kommer
Arbetsintegrerande
sociala företag att bli
en växande del av
Sveriges
företagande?
Download