Tonåringar i cancervård

advertisement
Tonåringar i cancervårdvilka behov har de?
Maria Olsson, konsultsjuksköterska, doktorand
Göteborg
Vad de har berättat….
Olsson, M. et.al. 2015, European Journal of Oncology Nursing “Experiences
of teenagers and young adults treated for cancer in Sweden”
Kunskap och delaktighet
Åldersanpassad miljö
Stöd
Personligt
professionellt
bemötande
Kunskap- Information - Delaktighet
Åldersanpassad miljö
Stöd
Hålla
handen
Känna sig
mindre
ensam
Trösta
Var
närvarande
Var på deras
sida –
oavsett vad
som händer
Ta fram det
positiva –
humor!!
Inse att de
har ett liv
Snart exploderar jag…
SKAM – svt-play
Röda bandets sällskap
Download