Konsult F Konsultprofil Jan Brandberg

advertisement
Konsult F
Konsultprofil Jan Brandberg
Allmänt
Jan Brandberg (600305-5990), arbetar som konsult med inriktning på affärsutveckling,
marknadsfrågor, försäljning och utbildning. Jan har 15 års erfarenhet av marknadsföring,
marknadskommunikation, reklam, försäljning och affärsutveckling både business-to-business
som konsumentmarknaden inom data-, tjänste- och turistsektorn.
Inriktning
Verksamhetsutveckling med styrkort
Marknadsutveckling
Projektledning
Utbildningsledning
Kompetensområden
Konsult/Verksamhetsutvecklare
Arbetar som konsult inom området affärsutveckling (strategisk marknadsföring och
kommunikation).
Marknadschef/Marknadsansvarig
Ansvar för och planering av företagets marknadsaktiviteter och utvecklar årligen
marknadsplanen. Övergripande ansvar för försäljning och står för försäljningssamordning.
Projektledare/Kundansvarig
Arbetar som projektledare och kundansvarig med reklam gentemot företag och institutioner.
Utbildningsansvarig/Utbildningsledare
Utvecklar utbildningsprodukter och ansvarar för försäljning mot företag, organisationer samt
myndigheter. Planerar, genomför samt utvärderar kursavsnitt som utbildningsledare.
Exempel på uppdrag
Planerade, utvecklade och genomför affärsutvecklingsprogrammet ”Steget Före” mot
västmanländska turistföretag i samarbete med ALMI Företagspartner Västmanland.
Planerar, utvecklar och ska genomföra ”Green Peaks – hållbar affärsutveckling” inom området
Eko-turism i samarbete med Mälardalens högskola.
Genomför kompetensutvecklingsprogrammet ”Marknadsplanen som verktyg” mot soloföretag i
samarbete med Företagarna och Svensk Handel i Södermanland.
Utbildning
1983 – 1987
Civilekonom. Civilekonomexamen i marknadsföring 140 p.
UPPSALA UNIVERSITET, Uppsala.
1985 – 1986
Internationell marknadsföring. Internationell påbyggnadskurs i marknadsföring 40 p. Kurser i
Marknadsföring, Internationell Handel och Ledarskap på undergraduate resp graduate nivå.
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN, Austin, Texas, USA.
Yrkeserfarenhet
2003 –
SVENSK AFFÄRSANALYS, Konsult/Projektledare inom affärsutveckling mot framför allt
turistföretag.
2000 – 2003
STIFTELSEN WESTMANNATURISM, Marknadschef/Verksamhetsutvecklare med budgetoch personalansvar för marknadsavdelningens anställda samt ingick i ledningsgruppen.
1999 – 2000
CROSS ADVERTISING AB, Projektledare/Kundansvarig inom reklam gentemot företag och
institutioner framför allt inom Mälardalen och Stockholm. Kontorsansvarig
1997 – 1998
PETTERSSON & BRUSQUINI MARKNADSFÖRING AB, Konsult inom området affärsutveckling. Marknadsansvarig för företagets marknadsaktiviteter och försäljningssamordning.
1996 – 1996
PETTERSSON & BRUSQUINI MARKNADSFÖRING AB, Konsult/Planner planerade,
genomförde, utvärderade interna som externa undersökningar. Gjorde analyser, gav åtgärdsrekommendationer och förslag på genomförandeprogram.
1994 – 1995
PETTERSSON & BRUSQUINI MARKNADSFÖRING AB, Konsult/Utbildningsansvarig
utvecklade utbildningsprodukter och ansvarade för försäljning mot företag, organisationer samt
myndigheter. Planerade, genomförde samt utvärderade kursavsnitt som utbildningsledare.
1990 – 1993
ESSELTE OFFICE, Säljare affärsområde IBM/Toshiba. Sålde kundanpassade persondatorlösningar. Gjorde behovsanalyser, offererade och levererade totallösningar omfattande
datorer, program, installation, utbildning, service samt kundsupport.
1988 – 1989
CARLFORSSKA SKOLAN, Lärare/Klassföreståndare på den treåriga ekonomlinjen i
företags-ekonomi. Ansvarade för den ettåriga eftergymnasiala utbildningen
Påbyggnadsutbildning i Marknadsföring (PUMF).
Förtroendeuppdrag
2004 –
VÄSTMANLANDS IDROTTSFÖRBUND
Styrelsemedlem för Styrelsen i Västmanlands Idrottsförbund.
Profilen utfärdad
2004-04-19
Konsult F Jan Brandberg/Svensk Affärsanalys AB
Sida 2(2)
Download