Dan Melander Stadslandet LEK Göteborg 25 april 2014

advertisement
INNOVATION MELLAN STAD OCH LAND
HÅLLBAR STADSUTVECKLING I DESIGN OCH GRÖN AFFÄRSUTVECKLING,
Sin Ha
Jenny Eriksson Fröhlich
Abibat Adedigba
Leif Rydevald
Vi upptäckte en ny dimension och potential
för hållbar utveckling och lokal ekonomi i staden
Angered
Östra
Gbg
PILOTSTUDIER
Gårdsten
Bergsjön
Lärjeån – A centrum
Landsbygden
Stadsnära naturbruk
Ny urbanisering
Människor
Natur och Kultur
Resurser
Kunskap
Erfarenheter
Kapital
Jobb
Hälsa och livskvallitet
Social innovation
Integrerar stad och land
Naturresurser
Affärsutveckling
Tänkande i
många funktioner,
design och
samarbete
Innovation
Teknik
Människor
Social
hållbarhet
VERKTYG HÅLLBARHETSANALYS
Naturresurser
Ekologiskt
Socialt
Kulturellt
Ekonomiskt
Kunskap
Intresse
Vilja
Utveckling Nordost – en satsning som finansieras av Göteborgs Stad och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen drivs av Utveckling Nordost, ett av Göteborgs Stad helägt bolag. Den genomförs i samverkan med SDF Angered och Östra Göteborg, Business Region Göteborg, lokalförvaltningen, park- och
naturförvaltningen samt trafikkontoret. Mer info: www.goteborg.se/utvecklingnordost
Ransbysätter
Göteborg
Grön produktion - Odla mat och jobb i staden
Shanghai
Design and Harvests Urban rural sustainable development
Food Systems
planning process
Transforming Bristol’s
Food culture
Bristol - England
Bryssel – Belgien
Messina – Italien
Lyon – Frankrike
Göteborg – Sverige
Vaslui – Rumänien
Ourense – Spanien
Oslo – Norge
Athén - Grekland
Urban food production
& distribution
Increase marcets for
local food producers
Suport community food
enterprice modells
London
LOKAL UTVECKLING, LIVSKVALLITET OCH MIKROEKNOMI
Ahmad Chaaban
Innovation Komettorget
Maria Martins
EN MÄSTARE I NÄRA PRODUKTION AV KVALITETSLIVSMEDEL
Kaveba Ahmdei - lärare från Kurdistan
prinzessinnengarten.net
VANCOVER
SEATTLE
Jefferson park – Food forest
4,3 km2 = 435 ha
8 150 innevånare
129 nationaliteter
Sambruk och grön affärsutveckling
KUNSKAP, ERFARENHET, BEHOV OCH INTRESSE
.
Sinan Jader
Mats Torvall - Olofstorp
Hussein Alasow
”Agroforestry är ett naturbrukssystem
som integrerar skogsbruk, fruktbärande
träd och buskar med odling och
djurhållning för att skapa en ekologisk,
social och ekonomisk utveckling.”
Vilket grönt arbete skulle du vilja ägna dig åt?
INNOVATIVA UTVECKLINGSNAV MELLAN STAD OCH LAND
Lokal ekonomi Grön affärsutveckling, social innovation och kultur
Lokala utvecklingsgrupper / nav
Lokalekonomiska analyser – hållbart utvecklingssamarbete
Penta Helix samarbete i nav och nätverk
lokalt, i staden, regionalt, nationellt och internationellt
INNOVATIVA UTVECKLINGSNAV
LÄRJEÅNS BLÅ-GRÖNA NAV
Grön affärsutveckling
Social ekonomi
Social Science Park
Kreativa och Kulturella näringar
Lokal produktion & konsumtion
Ekoturism
Agroforestry – Ur skog lab
Utbildning och tillämpad forskning
Dan Melander
Tel: 070-3701435
E-post:
[email protected]
W W W. U T V E C K L I N G N O R D O S T. S E
Download