Pedagogisk planering i engelska

advertisement
Pedagogisk planering i engelska
Område:
Färdighetsträning:
År:
Tid:
Food
Läsa, skriva, lyssna, prata
7
vecka 5-12 vt -13
Det här ska du kunna
När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna engelska ord för mat och saker som finns i
ett kök samt kunna berätta var i köket de finns. Du ska kunna förklara orden så att en
engelsktalande person förstår vilket ord du menar även om du har glömt vad det heter på
engelska.
Du ska kunna förstå och muntligt återberätta en text du läst om olika personers favoritmåltid
samt förstå det en kamrat berättar om en annan text.
Du ska kunna skriftligt berätta om din egen favoritmåltid.
Vi kommer att arbeta mot kunskapskrav 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (se
www.skolverket.se ).
Så här kommer dina kunskaper att bedömas
Under lektionstid.
Vid läxförhör.
Området avslutas med ett skriftligt prov torsdag vecka 7.
Så här ska vi arbeta
Inlärning av ord för mat och saker som finns i ett kök:
- Ordkort
- Beskriva en köksbild i par.
- Repetera alfabetet och bokstavera ord.
- Förklara ord på engelska.
- Parkorsord (förklara och skriv in ord)
- Korsord
Textläsning i Happy, unit Food:
- Let’s talk food sid 68-69
- My ideal meal sid 70-72
- British Recipes sid 74-76
- Americans are getting fatter sid 78-79
Arbetsschema
v5-6
Ordkort
Klipp ut och skriv de engelska orden på baksidan av lapparna.
Träna in orden från engelska till svenska och sedan från svenska
till engelska. Först ensam och sedan i par.
Let’s Talk Food sid 68-69
Övningar: 1, 3, 4
Läxa till onsdag vecka 6: Glosor mat- och köksord (ordkorten)
v7
Förklara mat- och köksord på engelska i par eller små grupper.
Parkorsord: What’s the word?
A food crossword
Beskriva en köksbild i par
Läxa till onsdag vecka 7: Glosor från Let’s Talk Food
v9
My Ideal Meal sid 70-72
Övningar: 1, 3, 4
Skriftlig inlämningsuppgift (övning 4), om du inte hunnit göra klar den på
lektionstid.
v10
British Recipes sid 74-76
Övningar: 1, 2, 3, 4
Let’s listen: Meals in Britain
Läxa till onsdag vecka 10: Glosor från British Recipes
v11
Americans are getting fatter sid 78-79
Övningar: 1, 2, 3
Let’s listen: Eating in the US
v12
Prov tisdag 19 mars
Download