IdrottOnline Klubb – Gruppansvarig ledare/tränare – Tema 3 tim

advertisement
Uppdaterad 2014-01-07
IdrottOnline Klubb – Gruppansvarig ledare/tränare – Tema 3 tim
Syfte och mål
Att ge ledare, tränare och gruppansvariga kunskaper om hur man på ett enkelt sätt kan
administrera och kommunicera med sina grupper.
Målgrupp
Ledare, tränare och grupp-/lagansvariga
Förberedelser och efterarbete
Inbjudan ska innehålla rubrikerna på vad som ska gås igenom.
o IdrottOnline-systemet
o Min sida
o Grupp
 Administration
 Kommunikation
o Närvaroregistrering LOK-stöd
Kallelse ska också berätta om programmet och gå ut senast en vecka innan
utbildningen.
Intyg ska ges till deltagarna vid kurstillfället och innehålla namnet på utbildningen
och rubrikerna för vad som gåtts igenom.
Den gemensamma utvärderingen ska skickas ut till deltagarna
Deltagaren bör ha med sig underlag för att öva och pröva så som personuppgifter.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Sid 1/3
Pedagogik för varje moment
På grundutbildningen handlar det om att visa och förklara, men de viktigaste momenten så
som lägga till medlemmar, lägga till roll, skapa grupp, mm ska du försöka hinna med:
1.
2.
3.
4.
Beskriv och förklara
Visa
Öva
Repetera
Bildspel
Utbildarmiljö
Egen sida (eller deltagarmiljö)
Utbildarmiljö
Hjälpmedel och utrustning
Vad
Datorer
Övningssidor (deltagarmiljöer)
Bildspel för att presentera IdrottOnline
Bildspel för att ha genomgång av funktioner (bara i reserv, visa hellre direkt i
utbildarsidorna)
Manual ”För dig som är gruppadministratör”
Var
-
-
Inledning och genomgång av IdrottOnline
Bildspel
o Presentation av SISU
o Dagens program
o Så är idén med IdrottOnline
o Så hänger det ihop
o Så har det utvecklats
Logga in – ”Hänglåset”
Hemsida
o Användarnamn och lösenord
Min sida
Min sida
o Visa hur man ändrar sina uppgifter/lösenord
Gruppadmin-fliken
o Visa struktur – vilka grupper man är admin för
 Förklara verktyg och funktioner
o Lägg till person/-er i grupp
 Helt nya, redan medlem, från annan grupp
 Importera via importfil (berätta)
o Ta bort person från grupp
o Hantera personer i grupp
 Redigera medlemsuppgifter
 Tillsätta fler gruppadminroller
 Lägga till målsman
 Exportera till excel
 Ändra behörigheter
Tid (ca)
20 min
10 min
5 min
70 min
-
-
 Tilldela inloggningsuppgifter till gruppmedlemmar
o Trupp- och gruppsida (Gruppadmin för arbetsrum)
 Tillsätt och hantera begrepp på rollen Utövare
(Förutsättning att förbundet skapat utövarbegrepp)
o Kommunicera med gruppen (och ev målsman)
 E-post, brev
o SMS-funktion
 Aktivera gruppen på Mötesplatsen och
i ”Meddelanden”
 Skicka och ta emot sms
o IdrottOnline-appen
 Visa strukturen och innehåll (manual, bildspel)
 Meddedlanden
 Lägg till och ta bort person
 Ändra kontaktuppgifter
 Skapa och registrera LOK-aktiviteter
 Någon ”Aktivitetsledarroll” nödvändigt
LOK-stöd med närvaroregistrering
LOK-modulen
Denna del ska bara vara en kort repetition från GRUND-kursen
o Roller och behörighet
 Gå igenom alla olika roller/behörigheter (se manual)
 Aktivera sms-funktionen
 Visa appen (manualen)
o Lägg till aktivitet
 I LOK-modulen
 I kalendern
o Närvaroregistrera aktivitet
 I LOK-fliken
 SMS
 Appen
o Söka och ev efterregistrera aktiviteter
o Skicka in ansökan
Avslutning
o Frågor och svar
o Berätta om fortsättningskursen
 Avgifter, LOK, Idrottslyft, Utbildningsmodul
o Helpdesk
o www.idrottonline.se
o Låt gärna deltagarna fylla i utvärderingen
15 min
20 min
30 min
10 min
Download