Hur ska Hultsfred marknadsföra de kommunala yrkena mot

advertisement
HUR SKA KOMMUNEN
MARKNADSFÖRA
DE KOMMUNALA YRKENA MOT
UNGDOMAR?
Ing-Marie Lagergren
Jeanette Olsen
Patrik Simonsson
KOMMUNALA YRKESDAGEN
UPPSTART HT ÅK 8
Läser område arbetsliv under 3 v.
 Besök av kommunchefen

Personligt möte klassvis åk 8
 Grundläggande information om hur kommunen är
uppbyggd

Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)
 Kommunala yrkesdagen

KOMMUNALA YRKESDAGEN
FÖRSTA HALVDAGEN
Inför denna dag delas eleverna in i mindre
grupper och grupperna blir tilldelade ett
yrke/anställd.
 Gruppen besöker en arbetsplats och intervjuar en
anställd.
 Färdig frågemall med utrymme för gruppens
egna frågor används.
 Gruppen sammanställer sin intervju och
förbereder en redovisning antingen i form av en
monter eller ett bildspel som sker dag två.

KOMMUNALA YRKESDAGEN
ANDRA HALVDAGEN
En eldsjäl från respektive område kommer till
skolan och presenterar sitt yrke/område (max 15
min). Eleverna presenterar även sina intervjuer i
form av bildspel eller monter.
 Eleverna cirkulerar gruppvis mellan stationerna
och en fråga ska besvaras vid varje station. Flest
rätt besvarade frågor belönas med attraktiva
priser (biobiljett).

KOMMUNALA YRKESDAGEN
ANSVAR HR/SKOLAN
Samverkan/Kommunikation/Ansvarsfördelning
 Viktigt att utse kontaktpersoner på HR och i
skolan
 Kontaktpersonerna planerar in datum för de två
halvdagarna minst ett halvår innan.
 Utvärderingen

KOMMUNALA YRKESDAGEN
ANSVAR HR

Välja ut 15-20 personer (eldsjälar) inom de 6
yrkesområdena som brinner för sitt yrke och med
vilja att förmedla detta till ungdomarna.






Administration (31)
Barn & Utbildning (22)
Kost & Städservice (5)
Kultur & Fritid (10)
Teknik & Miljö (47)
Vård & Omsorg (21)
HR förmedlar kontakt mellan den utvalde och
skola.
 HR och utvald förbereder presentationen i
skolan.

KOMMUNALA YRKESDAGEN
ANSVAR SKOLA
Dela in eleverna i grupper.
 Eleverna förbereder egna intervjufrågor.
 Maila frågorna till intervjupersonen i god tid.
 Avsätta tid för sammanställning av arbetet.

KOMMUNALA YRKESDAGEN
UTVÄRDERING

Utvärdering är viktigt för att kunna göra
förbättringar.
Bra med dagen
 Mindre bra
 Förslag till förbättringar

KOMMUNALA YRKESDAGEN
FRÅGEMALL
Beskriv en dag på ditt arbete.
 Vilken utbildning behövs för ditt yrke?
 Vad har du gjort innan du började på
kommunen?
 Varför valde du det här yrket?
 Vilka personliga egenskaper tycker du är viktiga
för det här yrket?

Download