Gunleudd broschyr

advertisement
Ditt drömboende finns här
Gunleudd – ditt paradis
Gunleudd är i dag ett litet och myck-
högt), utsiktsberg och skog med mycket
et charmigt fritidshusområde. Det finns
bär och svamp. I vattnet finns det gott om
18 fastigheter/tomter varav nio är sålda.
fisk, endast ett spökast i från vår ö. Det
(Det blir inte fler tomter i framtiden).
finns även många spännande djur runt
Då området är planlagt (se plan be-
området. I viken innanför finns ett hav-
stämmelser) så finns det klara byggrätter
sörnspar som brukar hälsa på oss. Vi har
på alla tomter. Strandskyddet är undanta-
också haft sälar hos oss ett flertal gånger
get på dessa tomter vilket möjliggör ny-
och till och med de berömda delfinerna
byggnation med strandnära lägen. Detta
var inne en sväng och jagade lite småfisk
är en unik möjlighet att få sitt drömboen-
i vassarna.
de med havet som närmsta granne. Vatten
Tre familjer har hittills valt att bygga
och avlopp finns indraget på alla tomter
helt nya hus på tomterna och några reno-
och är bara att koppla på. Vi har två egna
verar och bygger till. Är ni nyfikna? Tveka
vattenkällor och ett nybyggt reningsverk
inte att åka ut och titta. Området är ännu
(2007) som allt avlopp är anslutet till.
finare i verkligheten! Hör gärna av er till
Man kan alltså installera ”vanliga” vat-
mig om ni har frågor eller om bommen
tentoaletter.
är låst.
Fastighetsbeteckning Gunleudd Älgenäs 1:9 och 1:10
Byggnad 1:9
Byggnad 1:10
Denna tomt ligger högst av alla tomter med
en fantastisk utsikt över området och havet.
På tomten finns en stuga i dag. Framför stugan
finns en stor platå lämplig för eventuellt framtida hus. Platån ligger högt över vägen och de
andra tomterna vilket ger en härlig utsikt och
liten insyn.
Tomten är den största av alla tomter med en
rejäl byggrätt. Fantastisk utsikt över området
och havet. På tomten finns en stuga i dag.
Framför stugan finns en stor platå lämplig för
eventuellt framtida hus. Platån ligger högt
över vägen och de andra tomterna vilket ger
en härlig utsikt och liten insyn.
I området finns två samfälligheter, en
för vägen och en för reningsverk, vatten
och belysning på området. Vi har en rö-
Tomtarea: 843 m2 1:9
jardag på våren och ytterligare en på hös-
ten där alla som kan träffas, fixar lite, pratar och fikar. Mycket trevligt!
Peter Andersson
På Gunleudd har man tillgång till
havet från alla håll. Tomterna/stugorna
ligger cirka 75 meter från havet eller när-
Telefon: 0708-23 97 98
mare! Vi har en egen badvik med sand-
[email protected]
strand, vedeldad bastu med badbrygga,
egen halvö (ibland ö när vattenståndet är
Tomtfakta 1:9 och 1:10
Varmt välkommen!
1 325 m2 1:10
Byggnad: Liten stuga finns på resppektive tomt.
Består av 1 rum & kök, utrymme för
framtida dusch/wc. Altan under tak.
VA: Finns framdraget till tomten
El: Elanslutning är förberett (anslutningsavgift till nätägare tillkommer)
Avstånd
till havet: cirka 75 m
Byggrätt: Se planbestämmelser
Pris:
Se bilaga
Fastighetsbeteckning Gunleudd Älgenäs 1:12
På den här tomten har man sol hela dagen.
Här finns en del naturtomt med berg och gamla fina träd samt en rejäl gräsmatta mot söder.
Du har bra utsikt mot havet som ligger strax
intill. Den här stugan är renoverad med ny wc
och dusch.
Fastighetsbeteckning Gunleudd Älgenäs 1:14
Liten fin och mysig stuga finns på tomten. Består av 1 rum & kök, nyligen tillbyggt utrymme för framtida dusch/wc. Altan under tak.
En stor bra lättbyggd tomt med mycket sol och
utsikt över havsviken.
Tomtfakta 1:12
Tomtarea: 990 m2
Byggnad: Liten fin nyligen renoverad stuga finns
på tomten. Består av 1 rum & kök,
nybyggt dusch/wc. Altan under tak. Tomtfakta 1:14
Avstånd
till havet: cirka 45 m
Byggrätt: Se planbestämmelser
Pris:
Se bilaga
Tomtarea: 1 074 m2
Byggnad: Liten stuga finns på tomten. Består av
1 rum & kök, utrymme för framtida
dusch/wc. Altan under tak.
VA: Finns framdraget till tomten
VA: Finns framdraget till tomten
El: Elanslutning är förberett (anslutningsavgift till nätägare tillkommer)
El: Elanslutning är förberett (anslutningsavgift till nätägare tillkommer)
Avstånd
till havet: cirka 55 m
Byggrätt: Se planbestämmelser
Pris:
Se bilaga
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom område med nedanstående
beteckningar. Där kartmarkering saknas och då
nedanstående text börjar i marginalen gäller bestämmelsen
för hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.
GRÄNSBETECKNINGAR:
Lr
Plan- och användningsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Illustrationslinje
NATUR
ga:1
8,56
1:11
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
1:9
1:13
1:10
30
B
1:12
B
E
ga:1
Allmän platsmark
LOKALGATA Lokalgata
NATUR
1:15
1:5
1:16
E
E
ga:1
15
5,00
5,00
5
E
1:13
1:12
1:10
LO
W
0,94
1:20
1,00
1,20
0,84
0,76
1,24
1,01
WB1
1,80
1:14
BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
NATUR
Marken får inte bebyggas.
ga:1
PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE
LG
Häck eller staket skall finnas.
1:5
AT
A
PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE
Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter.
Högst en våning.
Byggnad skall placeras minst 4 meter från tomtgränsen.
NATUR
1:26
1:16
B
W
1:27
1:25
1:24
11,80
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
GRUNDKARTEBETECKNINGAR:
Kommunen skall inte vara huvudman för allmän platsmark.
Strandskyddet är upphävt inom WB1 -område, lokalgata och
kvartersmark.
Byggnad skall anslutas till inom området gemensam anläggning
för vatten och avlopp.
ga:1
Lr
1:23
20
1,20
ÄLGENÄS
O meter
6:2
Fastighetsbeteckning
Fastighetsgräns
Fastighetsstrandlinje
Gemensamhetsanläggning
Gräns gemensamhetsanläggning
Ledningsrätt
Nivåkurva
Nivåkurva
Byggnader
Flytande brygga
Vägkant
Markkontur
NORR
1:17
25
Gundkartan är upprättad av Västerviks Kommun med
komplettering den 2011-05-05.
ÄLGENÄS
1:5
Bastu
1:5
Gång- och cykelväg.
0,96
14,81
Servicehus
Öppet vattenområde
Största byggnadsarea är 15 procent av fastighetsarean varav
komplemetbyggnadsarea högst 50 m2.
Fastighetsindelning skall i huvudsak följa illustration.
1,00
3,57
2,58
0,27
KA
1:15
B
5,05 3,34
10
Lr
1:9
30
1:18
gång
W
UTNYTTJANDEGRAD
0,93
1,24
1:19
5,71
20
1:11
4,66
Bostäder
gång
4,82
3,93
8,04
NATUR
B
E
UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
6,17
1:17
25
6:2
1,99
2,52
NATUR
8,83
Naturmark
Teknik, förråd och bastu
Vattenområde
WB1
Bryggor och badplats för intilliggande bostadsfastigheter
1,25
2,03
NATUR
B
ÄLGENÄS
1:5
24,54
NATUR
Kvartersmark
W
B
1:14
100
200
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
ANTAGANDEHANDLING
DETALJPLAN för
ÄLGENÄS 1:5 i Lofta
Västerviks kommun
LEIF LEANDERTZ ARKITEKTKONTOR AB 2011 12 08
300
LEIF LEANDERTZ
20
1:18
Lite allmänt om området och Loftahammar
15
Gångväg
1:19
1:20
5
10
Lr
Loftahammar är beläget norr om Västervik och i direkt anslutning till Öster-
Garage
sjön med en mycket vacker skärgård. Det är ett populärt sommarturistområde.
LO
KA
LG
1:5
AT
A
SKOLOR/BARNOMSORG: Förskolan Flundran samt Loftahammars grundskola
årskurs 0-6.
14,81
1:22
11,80
Grundkartan är upprättad av Västerviks Kommun med
komplettering den 2011-05-05.
Uppdaterad 2016-03-01 Jangius/Andersson.
1:21
20
NORR
O meter
100
mars Golfklubb har en mycket fin 9-hålsbana – kanske en av Sveriges bästa.
Fastighetsbeteckning
Fastighetsgräns
Fastighetsstrandlinje
Ledningsrätt
Nivåkurva
Tomter till salu
Sålda tomter
Nya byggnader
Befintliga byggnader
Flytande brygga
Vägkant
Lr
200
unikt för den som uppskattar en levande skärgård! Många platser att besöka
och utforska samt flera matstopp med vida erkänd smakgaranti! Loftaham-
GRUNDKARTEBETECKNINGAR:
ÄLGENÄS 1:5
NATUR OCH FRITID: Närheten till havsbandet och dess öar är fantastiskt och
AFFÄRER OCH RESTAURANGER: Loftahammar har ett generöst utbud med allt
från färskbakat bröd till hjälp med båtmotorn. Skulle du behöva hjälp finns
det även en golfpro som ser till dina fördelar. Några av alla är Stures bageri,
Marincenter med fullständig varvservice & Watskibutik, ICA Nära Kusten,
Sjökrogen, Pizzeria Fifty-Fifty, Din-X bensinmack som dessutom är ombud
för Systembolaget, apoteket & Svenska spel. Ja, detta är endast ett urval av all
300
service som Loftahammar kan erbjuda. Det finns mycket mer för den som så
önskar!
Fastighetsbeteckning Gunleudd Älgenäs 1:21
Denna tomt har ett unikt läge med klipphäll
mot havet i nära anslutning. Fantastiskt utsikt
över sundet utanför med nära avstånd till havet. Tomten ligger i öster/söderläge med sol
från tidig morgon till tidig kväll.
bestämmelse för området. På tomten finns
en mysig liten timmerstuga perfekt som gäststuga.
Fastighetsbeteckning Gunleudd Älgenäs 1:22
Denna tomt har ett fantastiskt läge med havet
i nära anslutning. En härlig bergsklippa som
sluttar ner i vattnet ligger strax intill. Fantastiskt utsikt över sundet utanför.
Tomten ligger i öster/söderläge med sol från
tidig morgon till tidig kväll.
Denna tomt är en av två med helt enskilt läge
på området. Byggrätt med mer enligt plan-
Tomtfakta 1:21
Tomtarea: 889 m2
Byggnad: En timmerstuga 15m2 byggd ca 1995.
Sovrum med våningssängar, kök med
kyl och spis. Veranda.
Tomtfakta 1:22
Avstånd
till havet: cirka 20 m
Byggrätt: Se planbestämmelser
Pris:
Denna tomt är en av två med helt enskilt läge
på området. Byggrätt med mer enligt planbestämmelse för området. På tomten finns
en mysig liten timmerstuga perfekt som gäststuga.
Se bilaga
Tomtarea: 1 000 m2
Byggnad: En timmerstuga 15m2 byggd ca 1995.
Sovrum med våningssängar, kök med
kyl och spis. Veranda.
VA: Finns framdraget till tomten
VA: Finns framdraget till tomten
El: Elanslutning är förberett (anslutningsavgift till nätägare tillkommer)
El: Elanslutning är förberett (anslutningsavgift till nätägare tillkommer)
Avstånd
till havet: cirka 20 m
Byggrätt: Se planbestämmelser
Pris:
Se bilaga
Fastighetsbeteckning Gunleudd Älgenäs 1:23 och 1:24
Dessa båda tomter är rena, alltså utan byggnad idag. Tomterna ligger högt med skogen
bakom. Härifrån har man utsikt över området
och havet i flera riktningar. Det finns en mycket bra platå att bygga hus på vilket ger ett underbart läge.
Fastighetsbeteckning Gunleudd Älgenäs 1:26
Den här tomten har ett fantastiskt läge på
området med havsutsikt åt flera håll. Den ligger högt med angränsande tomter nedanför.
Havet angränsar strax intill tomten och nås på
några sekunder. På tomten finns ett berg med
fantastiska möjligheter för ett framtida hus.
Tomtfakta 1:23 och 1:24
Tomtfakta 1:26
Tomtarea: 850 m2 per tomt
Byggrätt: Se planbestämmelser
Tomtarea: 1 309 m2
Byggnad: Ingen byggnad idag
Pris:
Byggnad: Liten stuga finns på tomten. Består
av 1 rum & kök samt altan under tak
VA: Finns framdraget till tomten
El: Elanslutning är förberett (anslutningsavgift till nätägare tillkommer)
Avstånd
till havet: cirka 75-85 m
Se bilaga
VA: Finns framdraget till tomten
El: Elanslutning är förberett (anslutningsavgift till nätägare tillkommer)
Avstånd
till havet: cirka 25 m
Byggrätt: Se planbestämmelser
Pris:
Se bilaga
Mikael och Annika köpte tomt 13 berättar.
Vi valde Gunleudd bland annat för:
- närheten till havet
- kombinationen eget boende men ändå med
grannar och en samfällighet som kan bidra
till en social samvaro
- lagom avstånd till där vi bor i Linköping
Peter och Susanne nyinflyttade på tomt 27
säger:
När man åker in på den lilla vägen är det som
om en ny värld öppnar sig, väl framme på udden så är man helt avkopplad. Vi uppskattar
den fantastiska naturen och närheten till havet.
Kombinationen av ett eget unikt boende med
några få grannar gemensamt engagerade i en
samfällighet är helt perfekt.
JANGIUS&CO AB 1605 · ADALL GRAFISKA · 50 EX
- närheten till Loftahammar med affärsverksamhet och Sjökrog
GUNLEUDD FÖRVALTNING AB
Kontakta Peter Andersson 013-474 44 00 • [email protected] • www.gunleudd.se
Download