Protokoll 2012-08-21 Protokoll föräldraråd 20 augusti kl. 18.30

Dokumentnamn
Protokoll
Datum
2012-08-21
Protokoll föräldraråd 20 augusti kl. 18.30 Expeditionen
Närvarande:
Ulrika Wandler, ordförande
Peter Danielsson
Marika Sällström-Reinhardt, sekreterare
Gösta Karlsson, rektor
1. Mötet öppnas
Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet som öppnat.
2. Val av sekreterare
Marika S-R utsågs till sekreterare på dagens möte.
3. Information från skolledningen:
Gösta informerade personalförändringar inför det nya läsåret – se
hemsidan för mera information.
Tema för årets lärare är ”kollegahandledning” på Gransäterskolan innebär ex att
man ”praoar” på olika enheter och speciellt med inriktning på bedömning, dvs. hur
man ska bedöma utifrån den nya kursplanen och betygsystemet. En föreläsning
om detta har ägt rum och alla lärare har tagit del av boken ”Bedömning för
lärande” av Christian Lundahl.
Höstens föräldramöten/fritidsmöten äger rum enligt följande tider och där Vi som
föräldrarådsrepresentanter informerar om behovet av att fler föräldrar behövs.
22/8 Årskurs F-2 kl. 18.30 i matsalen
(Marika informerar)
30/8 Årskurs 6-9 kl. 18.30 i Caféet?
(Peter informerar)
3 / 9 Årskurs 3-5 kl. 18.30 på Sörgården (Ulrika informerar)
28/8 kl. 18.30 lillfritids (Hattstugan?)
3/9 kl.18.00 storfritids (Sörgården?)
4. Ändring av mötesdag från 1/10 till det nya datumet 24/9 kl. 18.30.
Ulrika bjuder in Karin Östling till detta möte och till mötet den 5/11 bjuder hon
in den nya förvaltningschefen Hans Elmehed. Gösta bjuder in någon lärare till mötet
den 3/12 för information om höstens Tema.
Ulrika kontaktar även Catrin om att lägga ut info på hemsidan om datum för
höstens föräldrarådsmöten.
Dokumentnamn
Protokoll
Datum
2012-08-21
5. Inga övriga frågor.
6. Mötet avslutas
Ulrika tackade för sig och avslutade mötet.
Vid protokollet
Marika SällströmSällström-Reinhardt
Marika Sällström-Reinhardt
Sekreterare