Ladda ned den här.

advertisement
Routerinställning
Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa
in routern så den fungerar trådlöst.
Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra
att maila fibergruppen.
Vad behövs?
Se till att du har följande saker innan du
påbörjar installationen.
1. Dator – Du behöver en dator som kan
kopplas till routern för att göra
inställningarna. Datorn behöver stå
tillräckligt nära routern för att en
nätverkssladd ska räcka mellan dem.
2. Router – Vi har fått en router från
Transit, märket på routern är ASUS. Det
lyser ett antal blå lampor på routern,
dessa lampor ska lysa när routern är
inkopplad till både ström och fiberboxen.
3. Strömsladd till routern. Denna
strömsladd finns i samma kartong som
routern. När strömsladden har kopplats
in i routern kommer endast en blå lampa
lysa på routern.
4. Svart nätverkssladd. Denna sladd följer
med i samma kartong som routern. Vi
kommer i denna guide att koppla ihop
routern och datorn med denna sladd.
Vad behövs?
Se till att du har följande saker innan du påbörjar
installationen.
1. Fiberbox – Denna fiberbox har ktec installerat i alla hus. Vi
kommer i denna guide att koppla routern till denna
fiberbox. Om du mot all förmodan inte har denna box,
eller för den delen inte hittar den, går det bra att höra av
sig till ktec.
2. Vit och röd nätverkssladd. Denna nätverkssladd sitter
troligtvis redan inkopplad med ena änden i din fiberbox.
Om den inte gör det så följde den med i den lilla vita
kartongen med ditt husnummer på, som du fick när ktec
installerade fiberboxen. Denna nätverkssladd kommer vi
använda för att koppla ihop fiberboxen med routern.
Då börjar vi
1. För att det inte ska uppstå några problem, är det bäst att du
stänger av alla andra routrar och modem som du har i huset.
Detta för att du senare i guiden inte ska råka ändra
inställningar på fel router. (OBS! Stäng inte av fiberboxen).
2. Du kan nu starta datorn. När datorn är startad se till att den
inte är ansluten mot något annat trådlöst nätverk. Om den är
det så se till att koppla ner den från detta nätverk. Om du har
någon nätverkssladd ansluten till datorn så kan du även
koppla ur denna.
3. Koppla in strömsladden till routern. När den är inkopplad ska
det lysa en blå lampa på routern.
Är du osäker på om din dator är ansluten till ett trådlöst nätverk,
kan du klicka på nätverksikonen i nedre högra hörnet i windows
(märkt med en röd cirkel).
Du får då upp ett fönster som visar vilka olika nätverk som finns i
din närhet, står det ”Ansluten” vid något av dessa så är du
ansluten till det nätverket (märkt med röd oval).
Du bör då klicka på nätverket och välja ”koppla från”.
OBS! Nätverksikonen kan se olika ut i olika versioner av windows,
så din ikon kanske inte ser exakt ut som på bilden.
Koppla in router till fiberbox
Nu ska fiberboxen och routern
kopplas ihop.
Fiberboxen är den vita lådan och
routern är den svarta lådan.
(Kontrollera att du anslutit
strömsladden till routern. Det ska
lysa en blå lampa på routern.)
1. Koppla in medföljande
nätverkssladd till fiberboxens
RÖDA uttag (märkt LAN1).
2. Koppla in andra änden
i routern. Det är väldigt
viktigt att den kopplas in i
rätt uttag. Se bild
Koppla in datorn till routern
1. Koppla in den svarta nätverkssladden
i uttaget bredvid den röda sladden
på routern.
OBS! Den svarta nätverkssladden
finns i samma kartong som routern.
Om denna sladd är för kort går det bra
med en annan nätverkssladd.
2. Koppla andra änden av den svarta
sladden till datorn. Bör bara finnas ett
ställe på datorn där denna sladd passar.
Nätverkstyp
När du har startat datorn kan du få frågan om
nätverkstyp för denna uppkoppling.
Välj då Hemnätverk
Inställningar
Nu är det dags att göra inställnigar
på routern.
Öppna en webbläsare, tex internet
explorer, firefox eller chrome.
1. I adressfältet längst upp skriver
du in 192.168.1.1
Om bilden till höger inte dyker
upp, kontrollera att du skrivit rätt.
2. Det kommer dyka upp en vit ruta
som ber dig skriva in användarnamn
och lösenord (ej med på bild). Både
användarnamnet och lösenordet är
admin
(detta kommer vi ändra i
inställningarna).
3. Tryck på knappen GÅ
Ändra adminlösenord
Här ska vi ställa in användarnamn och
lösenord för administration av
routern. Detta används för att logga
in i routern och ändra inställningar.
OBS! Det är inte dessa
inloggningsuppgifter som används är
man ska koppla upp sig mot routern,
utan enbart när man ska ändra
inställningar i routern.
1. Fyll i ett användarnamn
(Routerinloggningsnamn) och
lösenord. Spara detta
användarnamn och lösenord så
du inte glömmer bort dem.
2. Tryck Nästa
Trådlösa inställningar
För att kunna koppla upp sig mot
routern trådlöst behöver vi ställa in
nätverksnamn och lösenord för
nätverket.
Nätverksnamn är det namn man ser när
man ska ansluta sig till routern. Så välj
ett namn som ni känner igen.
Nätverksnyckel är lösenordet för att
ansluta sig till routern, välj ett lösenord
som ni kommer ihåg och som inte är för
lätt att lista ut.
(Ordet lösenord är ett dåligt lösenord)
Denna router har 2 olika nätverk, ett
2.4GHz och ett 5GHz. Vet du inte
skillnaden så använd 2.4GHz nätet.
Dock måste båda ställas in till att börja
med. Se till att ha olika namn på dessa
nätverk. Mitt exempel är hamilton1
och hamilton2
1. Välj nätverksnamn för 2.4GHz
nätverket
2. Välj lösenord för 2.4GHz nätverket.
3. Välj nätverksnamn för 5GHz
nätverket.
4. Välj lösenord för 5GHz nätverket
5. Tryck på Tillämpa knappen
1
2
3
4
Sammanfattning
Här visas en sammanfattning av
inställningarna som du gjort.
Se till att skriva ner nätverksnamn
och nätverksnyckel så du kommer
ihåg dessa.
Nu är alla inställningar klara och
routern färdig att användas.
Vill du ansluta dig trådlöst så öppnar
du Wi-Fi inställningar på
telefon/dator/ipad etc. och letar reda
på det nätverksnamn som du valde.
Tryck på Nästa knappen
Verifiering
Om rutan Verifiering krävs dyker upp
ska du fylla i användarnamn och
lösenord för att administrera routern.
Detta ställde du in på sidan 9 i denna
guide (Ändra adminlösenord)
Du kommer nu komma vidare in i
routerns administrationsgränssnitt.
Är du osäker på vad du gör, så kan du
nu med gott samvete stänga ner
webbläsaren och börja surfa trådlöst.
Inga ytterligare inställningar behöver
göras.
Administrationsgränssnittet kan
användas för att övervaka ditt
nätverk och använda ytterligare
funktionalitet i routern. Mer om
detta går att läsa i manualen som
följde med routern.
Download