Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2016-03

advertisement
Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2016-03-08
Plats: C.A.P.S.
Närvarande: Carl Allert, Erik Gunnarsson, Fredrik Beskow, Joakim Lind, Philip Westlander,
Mikaela Lind, Ebba Lind, Christine Svensson
Icke närvarande: Jacob Johnsson, Emelie Gårdh, Joakim Knutas
Närvarande utan rösträtt: Emma Wiggur, Gustav Krantz
1)
a) Ordförande, Carl Allert, förklarar mötet öppnat kl. 15:12
b) Till justeringsman valdes Ebba Lind
c) Fastställande av dagordningen.
d) Godkännande av föregående mötesprotokoll.
2)
Föregående protokoll
3)
Dagordning
• Utskott C.A.P.S (Mikaela)
Gustav Krantz har sökt till utskottet för CAPS för marknadsföring och event
posten. De kommer vara två personer som har denna post för att kunna öka
marknadsföringen. Kommer sitta fram till starten av 2017
Styrelsen går till beslut om att rösta in Gustav till utskottet för CAPS.
Styrelsen beslutar att Gustav ska ingå i utskottet för CAPS.
Gustav Krantz justeras ut 15:17
• Overallfest (Mikaela)
Börja kolla på ett preliminärt datum för overallfest då det har efterfrågas av de som
började i våras. Ev. pingisbord och liknande för kvällen då vi inte vill ha en sittning
med mat. Vi kommer fram till att 1 april är bra datum för overallfest då det är efter
nollornas tenta. Försäljning 29 mars i samband med studiecirkel. Carl skriver ut i
nollegrupperna om storlekarna och att man kan köpa overaller på hemsidan.
• Volleybollturnering (Joakim Lind)
21 maj är Sundsta uppbokat så vi måste ändra datum. Eventuell 28 maj under
dagen, då vi på kvällen har Mexica sittning. Då skulle vinnarna, under turneringen
på dagen, vinna biljetter till sittningen på kvällen.
• Spex (Joakim Lind)
Planera spexet i tid inför SM. När vi vet tema så bestämmer vi hur ska göra.
Konferensen i Gävle lottar Ebba om redan nu vilka som blir reserver.
• Stadgar (Carl)
Carl och Ebba har gått igenom stadgarna och har förslag på ändringar till stämman.
Det är dels småändringar som stavfel men även större punkter där vi behöver ändra
Postadress
Internet
Bankgiro
Universitetsgatan 2
651 88 KARLSTAD
[email protected]
www.karlekon.com
403-5481
Organisations nr
873201–2110
meningar och innehåll. Även ändra mandatperiod på Skattmästare. Carl och Ebba
återkommer nästa möte med förslag på ändringarna.
• Ordförandeträff (Carl)
Carl var på ordförandeträff igår 7/3. Kårvalet är nu i mars och valberedningen för
Kåren vill att vi delar evenemang om att söka till Kårstyrelsen, marknadsföring
ordnar med detta..
Till generalutbildningen är Carl och Ebba anmäla just nu tills vi valt in generalerna.
6 april är det föreningsmässan i Transformum
Två nya föreningar har antagits till Kåren– Cykelföreningen och Röda korset
Styrelseutbildningsdag för ordförande, vice ordförande, skattmästare och likande
poster som behöver. Kåren har inte bestämt än hur utbildningen skulle gå till men
de skulle återkomma med information.
9-10 april har Unga aktiesparare en nybörjarkurs om sparande i aktier där alla är
välkomna, men den riktar sig främst till Karlekon och Mexica. Anmälan kommer
ske via deras hemsida någon dag innan detta. Marknadsföring delar detta.
7 april är det en ledarskapsutbildningsträff av Rotaract – mer information kommer
senare.
• Möte med handelshögskolan (Carl)
Carl var på möte idag med Handelshögskolan. De diskuterade bland annat
Handelshögskolansdag där temat kommer vara ledarskap. Vi föreslog som
föreläsare Troed Troedsson men inget är bestämt ännu Mer information kommer att
komma.
Angående loggan på väskan skulle Carl prata med någon under nästa vecka.
Handelshögskolan har ett projekt som kommer pågå under fem år för att få ett
AACSB certifikat. Mer information kommer om en månad men de behöver hjälp
från oss studenter för att få certifikatet.
• SÖFRE-helgen (Carl)
13 pers kommer från SÖFRE och från Sero är Frank, Petra, Wenke, Regie och Elin
också intresserade. De kör en resursdag under lördagen.
Schlager tema på fredagskvällen. Mikaela är lekansvarig och Christine och Emelie
är matansvariga.
• Möte med EY (Carl)
Erik och Carl var på möte med Filip från EY där vi lämnade fram ett prisförslag för
samarbete. De har haft ett gratis event som var lyckat och vill de ha ett till gäller
samma regler som för alla andra.
De ska återkomma nästa vecka med svar på om de vill ingå avtal med oss eller ej.
• Presentation i klasser (Carl)
Mikaela tittar på datum då de poster som kan sökas under vårstämman kan
presentera vad posterna innebär. Återkommer med ett datum.
Postadress
Internet
Bankgiro
Universitetsgatan 2
651 88 KARLSTAD
[email protected]
www.karlekon.com
403-5481
Organisations nr
873201–2110
• Examensbal (Philip)
Viktoria och Nicole är engagerade i examensbalen och det blir preliminärt 3 juni på
CCC. Behöver se om alla föreningar kan det datumet.
• Sexmästarträff (Philip)
För Kaulasiaden ska det tillsättas en projektgrupp och vi har skickat våra åsikter om
hur upplägget var förra året. De ser redan nu efter om det går att lösa med någon
krog i Karlstad där kvällen kan avslutas med overallerna.
Cura har tyvärr hoppat av temafesten men JFK visade intresse istället. Preliminärt
datum är 8 april.
• Höstterminen (Fredrik)
Fredrik har varit på möte med Charlotte och Inger om att ändra omtentan på extern
1 (första tentamen i bokföring). Idag ligger omtentamen efter den stora tentamen
och de har förslag på att lägga omtentamen för bokföringstentamen en vecka innan
istället. Vi diskuterar detta och kommer inte fram till en gemensam åsikt. Fredrik
ska framföra våra delade åsikter till Charlotte och Inger.
Under höstterminen i år kommer bokföringstentamen att ligga på sista
nollningsdagen (torsdagen). Vi måste se över om vi behöver lägga om
nollningsschemat för att anpassa oss till detta och även se med Handelshögskolan
om det går att ändra datum för bokföringstentamen.
4)
Rundan/vad ska göras till nästa möte
Philip: Nollefest på fredag – 81 personer har köpt biljett.
Joakim Lind: möte med utskott och kolla datum för volleyboll turnering. Prata med
Theo – köpa in material.
Mikaela: städavtal med KBAB – Carl ska skiva under. Kolla datum för overallfest.
Pingisbollar.
Ebba: äskning om mat för vårstämman. Medlemsregistret – underskrifter. Kolla med
Natalie om worskshop och budgeten (alla engagerade medlemmar). Skriva
propositionsändringar. Verksamhetsberättelse. Skicka till Mälekon om terminens
Karlekonit. Hämta overallerna.
Fredrik: SM imorgon. Utskottsträff. Planera studiecirklar.
Emma (Jacob): nyhetsbrev – kommer på torsdag. Event för vårstämman kommer i
veckan.
Christine: Erik: Ny samarbetspartner. Givande möte med Jocob ang. service management
företag. Bagge ställer gärna upp och berättar om den programgrenen. Alla inriktningar
har representanter som berättar om deras linjer i klassen som ska göra val av inriktning
Carl: skriva propositioner, verksamhetsberättelse. Instagram take over – Carl börjar
och gör ett schema. Påminna Jocke.
Postadress
Internet
Bankgiro
Universitetsgatan 2
651 88 KARLSTAD
[email protected]
www.karlekon.com
403-5481
Organisations nr
873201–2110
5)
Övrigt
6)
Nästa möte 20160315 16:15 CAPS
Fika Fredrik
7)
Mötet avslutas
Ordförande, Carl Allert, avslutar mötet kl. 16:54
____________________ ____________________ ____________________
Carl Allert
Christine Svensson
Ebba Lind
Ordförande
Sekreterare
Justeringsman
Postadress
Internet
Bankgiro
Universitetsgatan 2
651 88 KARLSTAD
[email protected]
www.karlekon.com
403-5481
Organisations nr
873201–2110
Download