PLATTFORMAR Lokal inloggning Filstorlek/ lagringsutrymme Server

advertisement
PLATTFORMAR
B2SHARE-EUDAT
DATAVERSE
FIGSHARE
SND
ZENODO
CKAN
DSPACE
Lokal inloggning
b2share.eudat.
eu *
Stockholm
University Library
Dataverse
su.figshare.com
Nej (kan komma)
stockholmuniversitylibrary
Nej
Nej
Filstorlek/
lagringsutrymme
”very large sets of
data”(?)
2.5 GB / 10 GB
per dataset
5 GB / 20 GB
(obegränsat)
15 MB /
obegränsat
50 GB per dataset
Lokal
Lokalt
Server
EUDAT CDI /
European Open
Science Cloud
Harvard / Lokal
Amazon
GU (Sverige)
CERN
CKANCloud / Lokal
(Extern) / Lokal
Embargohantering
Nej (begränsa till
reg.anv.)
Ja
Ja
Ja
Ja
Lokalt
Ja
Identifikatorer
(PID)
Handle (hdl)
DOI
DOI
DOI
DOI
Lokalt (URL)
Handle (hdl)
Metadatanivå
Flexibel
Flexibel
Fast (låg)
Flexibel
Flexibel
Flexibel
Flexibel
Metadatatillägg
för ämnen
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Obligatoriska
metadata
Community, Titel,
Tillgänglighet (OA
-True/False)
Titel, Författare,
Kontakt (e-post),
Ämne/Forskningsområde
Titel, Författare,
Ämneskategorier,
Nyckelord,
Beskrivning
Tillgänglighet
(nivå), Titel,
Uppgiftslämnare
(namn, e-post)
Titel, Beskrivning,
Publiceringsdatum, Författare,
Tillgänglighet (OA,
Embargo), Licens
Titel
Titel, Publiceringsdatum
Validering (i
webformulär)
Nej
Delvis (vissa fält,
datatyper)
Delvis (vissa fält,
References)
Delvis (vissa fält)
Delvis (vissa fält,
bristfällig)
Nej
Ja (lokal
anpassning)
Versionshantering
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja (via Related
identifiers)
Ja
Nej
Fördel
Del av EUs
infrastruktur för
forskningsdata
Rika och
ämnesanpassade
metadata
Metadataexport
till CERIF
Dataexport till
Harvard Dataverse
Automatisk
OpenAIRE-rapport
Visualiseringsverktyg
”Completely
customizable”
(mest flexibel)
Mer information
B2SHARE-EUDAT
Dataverse
Figshare
Svensk nationell
datatjänst (SND)
Zenodo
Stöd från SU
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Andra tjänster
Download