ESS register vuxna 2013

advertisement
Andning/Luftvägar
Cirkulation
Allergi
Anemi
Ascites
Bröstsmärta/Bröstkorgssmärta
Bröstsmärta vid andning
Exantem
Förmaksflimmer
Hemoptys
Högt blodtryck
Kall extremitet
Lågt blodtryck
Läkemedels reaktion
Onormal hjärtrytm
Stick och bett av djur
Svimning och kollaps
Synkope
Tonsillblödning postop
Toxiska effekter av djur
Underbensödem
Ödem UNS
Förgiftning
ESS
Andningsstillestånd
Dyspné/Andningsbesvär
Främmande kropp i esogagus
Främmande kropp i luftvägar
Främmande kropp i näsan
Hyperventilering
VP
4
46
46
46
4
ESS
43
48
8
5
4
43
1
3
2
15
VP, 2
43
1
41
20
20
3
41
15
15
ESS
Förgiftning av alkohol
Förgiftning av andra substanser
Förgiftning av svamp
Infektion
Neurologi
40
40
40
ESS
Binjurebarksvikt
Diarré
Feber
Halsont
Illamående/Kräkning
Immunosuppression
51
6
47
46
6
51
Infektion
Infektion öga
Lokal infektion
47
37
47
Mage/Tarm
Blodig upphostning
Buksmärta/Flanksmärta
Diarre
GI-blödning
Gulsot
Hematemes
Hemoptys
Illamående/Kräkning
Melena
Operationskomplikationer
Sjukdom i anus och rektum
Smärta/svullnad i ljumske
Symtom i anus och rektum
ESS
3
6
6
7
8
7
3
6
7
72
7
17
7
ESS
Epilepsi
Fallbenägenhet
Huvudvärk
Kramper
Neurologiskt bortfall
Sensibilitetsstörning
Stroke
Tremor
Yrsel och svindel
Feberkramper
Nutrition/Elimination
Diabetes
Diarré
Hyperglykemi
Hypoglykemi
Illamående/Kräkning
9
53
19
9
12
10
12
10
11
9
ESS
49
6
49
50
6
Psykiska besvär
Ej akut problematik psyk
Farlighetsbedömning
Hyperventilering
Mani/Hypomani
Missbruk/Beroende
Nedstämdhet
Organisk katatoni
Organiska psykiska störningar
Ospecifik psykisk ohälsa
Psykotiska symtom
Reaktion på svår stress
Sjävskadebeteende
Suicidbedömning
Sömnstörning
Ångest
Ätstörning
ESS
Trauma
90
98
4
81
85
80
100
89
52
84
88
86
99
83
82
87
Blixtnedslag
Brännskada/Frätskada
Elolycka
Hängning/Strypning
Inhalationsskada
Kemskada
Misshandel
Skada buk/bäcken
Skada höft/lår
Skada nacke/hals
Skada thorax/rygg
Skada/trauma huvud
Strålskada
Traumalarm
ESS
Övrigt
35, VP
35
35
30
35, 39
35
42
31
34
30
31
30
35
39
Urinvägar/Genitalia/Obstetrik
ESS
Rörelseapparaten
Extremitetsproblem
Gipsproblem
Ledvärk
Ryggsmärta
Skada axel
Skada fot
Skada hand/arm
Skada höft/lår
Skada knä/underben
Skada nacke/hals
Smärta i extremitet
Smärtor i bröstrygg
Svullnad i extremitet
ESS
15
71
13
14
33
34
33
34
34
30
15
14
15
Graviditet
Hematuri
Postpartum < 30 d
Sexuellt våld
Skrotal smärta
Smärta vid vattenkastning
Underlivsbesvär hos kvinnor
Underlivsbesvär hos män
Urin problem
Urinstopp
Vaginal blödning
21
16
21
42
17
16
21
17
16
16
21
ESS
Sjukdomskänsla tröffhet
Avvikande lab/provsvar
Hälsoundersökning
Operationskomplikationer
Ospecifik sjukdom
Prehospital hänvisning
Öga/ÖNH
Främmande kropp näsa
Främmande kropp öra
Halsont
Infektion öga
Näsblödning
Näsproblem
Skada på öga
Tonsillblödning postop
Ögonproblem
Akut laryngofaryngit
Öronproblem
53
70
53
72
53
61
ESS
46
45
46
37
3
46
37
3
37
46
45
Download