Anmنlan till att bli guide

advertisement
Anmälan/ jag vill bli en flyktingguide/språkvän
Datum:
Jag/vi vill bli guide för en: kvinna ___
man ___
par___
familj ___
Jag/vi är: kvinna ___
man ___
par___
familj ___
Namn:
Ålder:
Adress:
Telefon, mobil:
E-post:
Födelseland:
Språkkunskap:
Barn/familj:
Intressen:
Sysselsättning:
Utbildning:
Yrke/arbetserfarenhet:
Övrigt:
För mig är det viktigt att den jag matchas med har samma (skriv 1 = viktigast).
Kön__
Ålder__
Familjesituation__
Ålder på barnen__
Utbildning/arbete __
Intressen__
Annat:
Lämna/skicka din anmälan till:
Amal Jabar Thamir,
Flyktingguidesamordnare
Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: VIVA-huset, Sveagatan 8, Umeå
Tfn: 070- 634 47 77
E-post: [email protected]
Kommuner – Bjurholm I Nordmaling I Robertsfors I Umeå I Vindeln I Vännäs I Örnsköldsvik – i samverkan
Download