PRODUKTBLAD

advertisement
weber.floor kantlist med tejp
PRODUKTBLAD
Förpackning
50 meter per förpackning (2m x 25 st)
Mjuk kantlist med tejp för att användning mot fasta konstruktioner i samband med Webers system och koncept.
Användningsområde
För användning mot fasta konstruktioner såsom pelare,mellanväggar och rörgenomföringar vid flytande konstruktioner och Weber Designgolv.
Egenskaper
Tjocklek 5 mm
Med tejp
Finns i två höjder, 15 mm och 50 mm
Lagring
Skall ej utsättas för solljus
Utförande
Floor Kantlist med tejp används vid flytande konstruktioner för att separera det flytande skiktet från fasta konstruktionsdelar, så som exempelvis väggar, pelare, genomföringar, etc.
Kantlisten klistras mot fast mot underlaget. Eventuellt glidskikt, fiberduk eller PE-folie, läggs ut efter kantlisten har monterats och viks upp mot kantlisten så att genomrinning inte kan ske. Om inte glidskikt används vid flytande konstruktioner måste tätning ske mellan golv och kantlist med exemeplvis tejp eller latexfog.
Praktiska tips
Dra inte kantlisten för hårt tunt skarpa utåtstående hörn då den kan tappa sin rörelsemån precis runt hörnspetsen.
Produktspecifikation
Användningsområde
För inomhusbruk
Ja
Höjd
15 mm och 50 mm
Tjocklek
5 mm
Kulör
Vit
Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som
lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs
ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutfö-
Uppdaterad: 2017-01-03
Sida 660/660
Saint-Gobain Sweden AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se
Download