Framtidens fasad är fabriksbyggd. Och premiumisolerad!

advertisement
2014-12-15
Framtidens fasad är fabriksbyggd. Och premiumisolerad!
Att tillverka byggelement i en torr fabriksmiljö för att sedan
montera ihop dem ute på plats är en smart idé på flera sätt.
Peab PGS har med stor framgång tagit fram ett koncept för
just detta. Under ett års tid har man nu vidareutvecklat
metoden till att även omfatta Serporoc Premium 32
fasadsystem. En utmaning med många vinster, inte minst
för miljön.
De tre nyckelfärdiga flerbostadshus som Peab PGS bygger
nära Helsingborgs vattentorn är först ut med fabriksbyggda
tjockputsfasader. Projektet innebär utveckling av en avancerad
monteringsmetod i nära samarbete med bland annat SaintGobain Byggprodukter/Weber och ISOVER.
Serporoc Premium håller måttet
Att bygga nyckelfärdiga hus är en ytterst finslipad process, från
konstruktion och tillverkning i fabrik till slutmontage på
byggplatsen. För att kunna integrera fasaden i denna
logistikkedja måste väggelementen i princip kunna byggas helt
klara i fabrik. Och dessutom vara så smidiga att de inte medför
några extra transporter.
Valet föll på Serporoc Premium 32, en habitatprodukt där ISOVER
och Weber bidragit med spjutspetskompetens för att skapa en av
marknadens energieffektivaste tjockputslösningar. Under utvecklingen av den nya metoden har Jörn Andersson
från Weber varit på plats i fabriken.
– Så mycket som 85 procent av fasadens isoleringsmaterial, inklusive putsnät, fabriksmonteras på
fasadelementen. Ett kvalificerat pussel där duktiga CAD-konstruktörer granskar varje väggdel på ritningen och
skräddarsyr isoleringen minutiöst, berättar Jörn Andersson, Regionansvarig på Weber.
Även fasadsystemets infästningsdetaljer ritas in exakt för att underlätta den senare monteringen på
byggplatsen. Ute på bygget kompletterar man sedan med de sista 15 procenten isolering, men även här sker
förberedelserna i fabrik.
– Ett viktigt mål är att förse fasadsystemet med mycket som möjligt av den högpresterande premiumisoleringen,
som har ett lambdavärde på 0,032 W/m•°C. Detta för att uppfylla mål vad gäller energieffektivitet och samtidigt
hålla fasadväggens tjocklek nere. De isolerbitar som vi kompletterar med ute på arbetsplatsen är till exempel
redan utmätta och fabriksskurna i bestämda mått. Allt för att garantera en fuktsäker, energibesparande och
estetisk fasad, fortsätter Jörn.
Långt över förväntan
Sista handen på fasaden lägger putsentreprenören, i detta fall Karlssons Fasadrenovering i Ädelfors. För att få
putsen just så fin som det är tänkt måste den underliggande ytan vara helt jämn och oskadd.
– Vi har fått högsta betyg av putsarna som menar att underarbetet är långt över förväntan. Det känns förstås
extra bra att veta eftersom flera nya projekt just nu är på planeringsstadiet, enligt samma koncept, konstaterar
Jörn.
För mer information
Birgitta Rydén, produktchef, [email protected]
ISOVER – En världsledare med historia
Det välkända varumärket Gullfiber skapades år 1967 men redan år 1963 inledde det Billesholmsförankrade
företaget ett samarbete med världsledaren Saint-Gobain. Bolaget är idag en del av koncernen Saint-Gobain
och ISOVER är det gemensamma internationella varumärket för isolerdivisionen.
Saint-Gobain består idag av mer än 1400 konsoliderade företag med nästan 193 000 anställda. Tillverkningen
sker i 64 länder över hela världen och år 2013 hade Saint-Gobainkoncernen en omsättning på ca 42 miljarder
Euro.
Download