Bilaga till förfrågningsunderlag hemtjänst Begrepp i

advertisement
Dnr SON 184/2011-75
Bilaga till förfrågningsunderlag och avtalsvillkor hemtjänst
Begrepp i ersättningsmodellen
I den nya ersättningsmodellen används begrepp som ingår i den nationella klassifikationen
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, (ICF) samt Socialstyrelsens klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (KSI), som båda beskriver funktionsområden där
den enskilde behöver stöd.
Insats*)
Definition (offentlig
statistik)
Personlig omvårdnad
De insatser som utöver service behövs för att tillgodose fysiska,
psykiska och sociala behov. Detta kan t ex innebära hjälp med att
äta, dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i
övrigt insatser som behövs för att bryta isolering (t ex viss
ledsagning) eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i
det egna hemmet genom insatser dygnet runt.
Innefattar följande
stödbehov enligt
KSI:
Kompensatoriskt eller praktiskt stöd för att
• Tvätta sig (SMB RA ZZ/SMB RB ZZ)
• Sköta kroppen(SMC RA ZZ/SMC RB ZZ)
• Sköta toalettbehov (SMD RB ZZ)
• Klä sig (SME RA ZZ/SME RB ZZ)
• Äta (SMF RB ZZ)
• Dricka (SMG RB ZZ)
• Sköta sin egen hälsa (SMH RA ZZ/SMH RB ZZ)
Definition enligt ICF
AKTIVITETER OCH DELAKTIGHET
Kapitel 5 Personlig vård
Att tvätta sig (d510)
Att tvätta och torka hela kroppen eller delar av kroppen genom att
använda vatten och lämpliga material och metoder för att bli ren och
torr såsom att bada, duscha, tvätta händer och fötter, ansikte och
hår och att torka sig med handduk.
Innefattar: att tvätta delar av kroppen, hela kroppen och att torka
sig.
Utesluter: kroppsvård, att sköta toalettbehov
Att sköta kroppen (d520)
Att vårda de delar av kroppen som kräver mer än att tvätta och
torka sig, såsom hud, ansikte, tänder, hårbotten, naglar och
könsorgan
Innefattar: vård av hud, tänder, hår, fingernaglar, tånaglar
Utesluter: att tvätta sig, att sköta toalettbehov
Att sköta toalettbehov (d530)
Att planera och genomföra tömning av mänskliga restprodukter
(menstruation, urinering och avföring) och att göra sig ren efteråt.
Innefattar: att kontrollera urinering, avföring och ta hand om
menstruation
Utesluter: att tvätta sig själv, kroppsvård
Att klä sig (d540)
Att genomföra samordnade handlingar och uppgifter att ta på och
av kläder och skodon i ordning och i enlighet med klimat och sociala
villkor sås om att sätta på sig, rätta till och ta av skjorta, kjol, blus
underläder, hatt, handskar, kappa, skor
osv
Inntefattar: att ta på och av kläder och skor och att välja lämplig
klädsel
Att äta (d550)
Att genomföra samordnade uppgifter och handlingar för att äta mat
som serveras, att föra maten till munnen och konsumera den på ett
kulturellt acceptabelt sätt, skära eller bryta maten i bitar, öppna
flaskor och burkar, använda matbestick, äta sina måltider till fest
och till vardags.
Utesluter: att dricka
Att dricka (d560)
Att fatta tag i dryck som serveras, föra den till munnen och
konsumera den på ett kulturellt acceptabelt sätt som att blanda, röra
och hälla upp dryck för att dricka, öppna burkar och flaskor, dricka
genom sugrör eller rinnande vatten från en kran eller källa.
Personlig vård, annan specificerad (d598)
Att utföra egenvård som efter bedömning av hälso- och
sjukvårdspersonal kan utföras av den enskilde själv.
Innefattar: Exempelvis påtagning av stödstrumpor, dosering av
ögondroppar
Utesluter: hälso-och sjukvårdsinsatser som förutsätter mer
omfattande instruktion av läkare eller sjuksköterska
KROPPSFUNKTIONER
Kapitel 1 Psykiska funktioner
Andra ospecificerade emotionella funktioner (b1528)
Tillsyn för känsla av trygghet
Insats*)
Definition
Innefattar följande
stödbehov enligt
KSI:
Definition enligt ICF
LEDSAGNING
Insatser i form av följeslagare ute i samhället för person med
funktionsnedsättning
Kompensatoriskt eller praktiskt stöd för att
Gå eller röra sig omkring (SIK RB ZZ)
KAPITEL 4 FÖRFLYTTNING
Att gå kortare sträckor (d4500)
Att gå mindre än 1 km såsom att gå runt i rum eller korridorer inom
en byggnad eller kortare sträckor utanför
Att röra sig omkring på olika platser (d460)
Att gå och förflytta sig på olika platser och situationer så som att gå
mellan rummen i ett hus, inom en byggnad eller längs gatan i en
stad.
Att förflytta sig med hjälp av utrustning (d465)
Att förflytta hela kroppen från plats till plats, på vilket underlag eller
avstånd som helst med hjälp av specifika hjälpmedel som utformats
för att underlätta förflyttning eller som ger andra sätt att förflytta sig
såsom att förflytta sig längs gatan i en rullstol eller med rollator.
KAPITEL 9
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
Rekreation och fritid (d920)
Engagemang i någon form av lek eller fritidssysselsättning som t ex
informell eller organiserad lek, spel och sport, program för fysisk
träning, avslappning, nöje eller tidsfördriv, att gå på
konstutställningar, museer, bio eller teater, att engagera sig i
hantverk, hobbies, att läsa för nöjes skull, att spela
musikinstrument, sightseeing, turism och fritidsresor.
Innefattar: Lek, sport, konst och kultur, hantverk, hobbies och
umgänge
Utesluter: religion och andlinghet, politiskt liv och medborgarskap,
betald och obetald sysselsätning, att rida på djur för transport
Insats*)
Definition
SERVICE
Praktisk hjälp med bostadens skötsel såsom städning och tvätt, hjälp
med inköp, ärenden på post-och bankkontor, hjälp med tillredning av
måltider samt distribution av färdiglagad mat till den enskilde i dennes
bostad
Innefattar följande
stödbehov enligt
KSI:
Kompensatoriskt eller praktiskt stöd för att
• Skaffa varor och tjänster (SND RA ZZ/SND RB ZZ)
• handla
• Skaffa förnödenheter (SNB RA ZZ/SNB RB ZZ)
• Bereda måltider (SNH RA ZZ/SNH RB ZZ)
• Hushållsarbete (SNI RA ZZ/SNI RB ZZ)
Städa köksutrymmen och köksredskap (SNK RA ZZ/SNK RB ZZ)
• Städa bostaden (SNL RA ZZ/SNL RB ZZ)
•
•
•
Definition enligt
ICF
Använda hushållsapparater (SNM RA ZZ/SNM RB ZZ)
Avlägsna hushållsavfall (SNR RA ZZ/SNR RB ZZ)
Hushållsgöromål (annat specificerat och ospecificerat)
Kapitel 6 HEMLIV
Att skaffa förnödenheter
Att skaffa varor och tjänster (d620)
Att välja, anskaffa och transportera alla varor och tjänster som krävs för
det dagliga livet såsom att välja, anskaffa, transportera och förvara mat,
dryck, kläder, rengöringsmaterial, bränsle, hushållsartiklar, husgeråd,
kokkärl, hushållsredskap och verktyg, att anskaffa nyttoföremål och
andra hushållstjänster.
Innefattar: att handla och samla ihop dagliga förnödenheter
Utesluter: att skaffa bostad
Att handla (d6200)
Att i utbyte mot pengar skaffa varor och tjänster som behövs för det
dagliga livet, innefattande att instruera och handleda en mellanhand att
göra inköp, så som att välja mat, dryck, rengöringsmedel,
hushållsartiklar och kläder i en affär eller på en marknad, att jämföra
kvalitet och pris på de saker man behöver, att förhandla ompriset och
betala för de utvalda varorna eller tjänsterna samt att transportera
varorna.
Att skaffa dagliga förnödenheter (d6201)
Att i utbyte mot pengar skaffa varor och tjänster som behövs för det
dagliga livet, innefattande att instruera och handleda en mellanhand att
samla ihop de dagliga förnödenheterna
Hushållsgöromål
Att bereda måltider (d6300)
Att planera, organisera, laga och servera enkla och sammansatta
måltider till sig själv och andra såsom att göra upp en matsedel, välja ut
ätlig mat och dryck, samla ihop ingredienser för att bereda måltider, laga
varm mat och förbereda kall mat och dryck samt servera maten.
Hushållsarbete (d640)
Att klara hushåll innefattande att hålla rent i hemmet, tvätta kläder,
använda hushålls-apparater, laga mat och ta hand om avfall såsom att
sopa, bona, tvätta bänkar, väggar och andra ytor, samla och kasta
avfall, städa rum, garderober och lådor, samla ihop, tvätta, torka, vika
och stryka kläder, putsa skor, använda kvastar, borstar och
dammsugare, använda tvättmaskin, torkapparat och strykjärn
Att städa köksutrymmen och köksredskap (d6401)
Att städa upp efter matlagning såsom att diska, rengöra pannor,
kastruller och matlagningsredskap samt städa bord och golv i
matlagnings- och måltidsutrymmen.
Att städa bostaden (d6402)
Att städa hemmet såsom att städa upp och damma, sopa, skura, torka
av golv, tvätta fönster och väggar rengöra badrum och toaletter och att
rengöra hemmets möbler.
Att använda hushållsapparater (d6403)
Att använda olika slags hushållsapparater såsom tvättmaskin,
torkapparat, strykjärn, dammsugare och diskmaskin
Att avlägsna avfall (d6405)
Att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop skräp och sopor
i hemmet, hantera avfall för att kasta det, använda anordningar för
avfallshantering, bränna avfall
Hushållsgöromål, annat specificerat och ospecificerat (d459)
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards