Frågeguide inför habiliteringsplan

Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Frågeguide inför
Habiliteringsplan
Ungdomar/unga vuxna
10-12-01
Förberedelse inför habiliteringsplan
För att hjälpa dig på bästa sätt vill vi tillsammans med dig gå igenom hur
din vardag ser ut.
Tänk på om det är något du skulle vilja förändra eller som du skulle vilja
lära dig.
Fundera bara kring de områden som känns viktiga!
Vilka är dina starka sidor?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Vad tycker du är roligt att göra?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Här kommer ett antal områden där du kan markera sådant som känns
viktigt eller du önskar diskutera. Du kan markera flera områden.
Personlig vård
 Äta och dricka
 Sköta din hälsa fysiskt och psykiskt (diet, motion, sömn, sexualvanor)
 Klara toalettbehov
 Klä dig
 Sköta hygien (tvätta dig, duscha, borsta tänderna, tvätta håret)
10-12-01
Kommunikation
 Tala och bli förstådd
 Skriva
 Diskutera med en eller flera personer
Förflyttning
 Förflytta dig själv inomhus/utomhus
 Använda hand och arm
 Använda buss, cykel, moped eller bil
Lärande och att tillämpa kunskap
 Lära dig nya saker
 Koncentrera dig
 Läsa, skriva och räkna
 Lösa problem fatta beslut (prioritera, göra egna val)
Allmänna uppgifter och krav
 Klara dagliga rutiner (planera och organisera, hålla reda på tiden)
 Hantera stress
 Ta ansvar
Relationer
 Vänner
 Umgås i familjen (med föräldrar, syskon och släktingar)
 Kontakt med okända personer
 Intima relationer (romantiska, sexuella)
10-12-01
Hemliv
 Ha en fungerande bostad
 Laga mat (middag, mellanmål)
 Handla (mat, kläder)
 Sköta hushållet (tvätta, städa)
 Hålla ordning
Viktiga livsområden
 Utbildning
 Arbete/sysselsättning
 Ta hand om ekonomin
 Körkort och bil
Samhällsgemenskap
 Vara delaktig och få bestämma
 Delta i det sociala livet
 Fritidsaktiviteter
 Kontakt med föreningar
Omgivningsfaktorer
 Attityder och bemötande (från omgivningen)
 Information om funktionsnedsättning/diagnos till dig själv eller andra
 Hjälpmedel och anpassningar som underlättar det dagliga livet
 Samhällsstöd (information om lagar och rättigheter)
 Medborgerliga rättigheter
10-12-01
Särskilda önskemål
 Önskar hjälp att samtala med familjen eller andra om funktionsnedsättningen
 Önskar samtala om min situation
Hur tror du det ser ut för dig om tre år?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Andra frågor jag vill diskutera
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Hälsotillstånd/medicinska frågor
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Annan vårdkontakt (läkare, vårdcentral, tandläkare)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Frågeguiden är baserad på ICF, som är en klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF har utvecklats av
Världshälsoorganisationen (WHO)
10-12-01