Word-dokument

advertisement
PRESSMEDDELANDE 2011-02-07
Filmare från Molkom på delad 2:a plats
Filmtävling om psykisk ohälsa avgjord
För att bidra till en ökad öppenhet och motverka fördomar om psykisk ohälsa utlyste kampanjen
Hjärnkoll en filmtävling om psykisk ohälsa. 18 bidrag har inkommit och juryn har utsett filmen ”Det
får inte finnas, det får inte synas”, av Joel Rayner, från Skurups Folkhögskola, till vinnare. På delad
andra plats kom Rikard Waxin och Mikael Bengtsson Högman, från Molkoms Folkhögskola med
filmen ”Kevin”.
Juryns motivering till det vinnande bidraget: ”En klassisk och välgjord intervjufilm som genom
huvudpersonen Eriks känslomässiga direkthet bränner igenom och berör. Känns i magen och i hjärtat –
och ger hjärnan bränsle i den komplicerade frågan om psykisk ohälsa. Begåvat berättande i ord och
bild, som effektivt tar kål på flera fördomar. ”
Juryns motivering till ”Kevin” som kom på delad andra plats: Bra idé, talande med mycket laddade
scener. Får fram den oändliga ensamheten hos den drabbade.
Tävlingsjuryn har bestått av Andreas Öhman (regissör till publiksuccén ”I rymden finns inga känslor”),
Helena von Zweigbergk, Lo Kauppi och Magnus Krepper m.fl..
Totalt har 18 bidrag har inkommit till filmtävlingen som riktat sig till elever på landets filmskolor på
gymnasie-, högskole- och universitetsnivå. Den lyckliga vinnaren Joel Rayner får 100 000 kronor i
prispengar som ska användas till inköp av ny filmutrustning.
-
Jag har alltid varit intresserad av film eftersom det går att påverka människors känslor. Det är
också vad jag försöker göra med mitt bidrag i Hjärnkolls filmtävling. För mig var det självklart
att göra en dokumentär. Jag tror att det viktigt att innehållet är äkta om man ska ta död på
fördomar, säger vinnaren Joel Rayner.
-
Film är ett starkt medium och vår förhoppning är att kortfilmerna ska stimulera till en
diskussion om psykisk ohälsa och samtidigt väcka tankar kring egna fördomar som vi alla bär
på, säger Rickard Bracken, Hjärnkolls projektledare. Fyra av tio svenskar har någon gång
upplevt oro för sin psykiska hälsa. Men få vågar prata öppet om det, och fördomarna kring
psykisk ohälsa är många.
Läs mer om tävlingen och fördomar på www.hjarnkoll.se och på MyNewsdesk. På MyNewsdesk finns
de tävlande bidragen tillgängliga, kontaktuppgifter till de tävlande filmarna, samt juryns motiveringar
till de tio bästa bidragen. Där finns även en intervju med vinnaren Joel Rayner.
För ytterligare information kontakta:
Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll, 08-600 84 11, 070-927 79 81, [email protected]
(H)järnkoll - Kampanjens mål är att öka allmänhetens kunskap och förbättra attityder till personer
med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Regeringsuppdraget drivs av Handisam och
nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och pågår under 2011. Läs mer på
www.hjarnkoll.se.
Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning arbetar för att skynda på utvecklingen mot
ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Läs mer på www.handisam.se.
NSPH - NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom en bredd av
psykiatriska diagnoser. Nätverket driver ett intressepolitiskt arbete med gemensamma frågor som till
exempel bättre inflytande i vård och omsorg. Läs mer på www.nsph.se.
Download