här

advertisement
Fyndplats Hjälpesten
Andreas Toreld
Forskningsprojektet stöds av :
Lennart J Hägglunds Stiftelse för Arkeologisk Forskning och Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs
Fornminnesfond
Yxa av kronhjortshorn funnen 1987
Käkben av får
Mejsel av gåsben
Bäckravinen mot SV
Utsikt mot V
Utsikt mot S
Hans Kindgrens artikel ”Hornyxan från Hjälpesten, Kville”
i Bohusläns årsbok 1989:
-
-
Yxtypen förekommer från 7500-2500 f.Kr, men inga liknade från Sverige el
Norge.
Pollenprov på lera från yxans innandöme visade på ålder mellan 5500-2000 f.
Kr.
-
Måste ha tappats i havet för att bevaras. Inte yngre än 2000 f. Kr.
-
Fynd av tamdjur och slipad yxa tyder på neolitikum.
-
Trolig datering runt 4000 f. Kr
Projektets frågeställningar :
-
Är fynden samtida eller deponerade under lång tid?
-
Våtmarksoffer?
-
Utkastlager från boplats?
-
Var låg boplatsen, vid bäcken eller högre upp?
-
Andra aktiviteter vid bäcken?
Metod:
-
Inventering längs bäcken och inmätning av fyndplatser, KULTURLANDSKAPET
-
Fyndregistrering och fotografering, KULTURLANDSKAPET
-
Undersökning med georadar, Tony Axelsson, GÖTEBORGS UNIVERSITET
-
Osteologisk analys, Leif Jonsson, LJ-OSTEOLOGY
-
C14-analyser, CEDAD och LUNDS UNIVERSITET
-
Bedömning av keramiken, Torbjörn Brorsson, KONTORET FÖR KERAMISKA STUDIER
-
Metalldetektering, KULTURLANDSKAPET
Inmätta fyndplatser
Skärvstenshög med keramik, deglar, ben och
träföremål.
Karta 1782
Georadar med Tony och Lotta
Djup 1,36 m
Hundkranie. Brå per IV
C14-dateringar
Fnr
Fyndplats
Art
Typ
C14 år, BP
Kal. år (95,4%)
Ark. period
Lab.
Träprov 1
Mellan bron o Fp2
Al
Huggspån
3523+-45
1971-1698 BC
SN-Brå per I
CEDAD
1
Fp 8, 200 m Ö om bron
Nöt?
Skenben
3397+-45
1876-1560 BC
SN-Brå per I
CEDAD
182
V om bron
Nöt?
Atlaskota
3156+-45
1516-1297 BC
Brå per II
CEDAD
185
V om bron
Nöt
Metacarpale
3141+-45
1501-1291 BC
Brå per II
CEDAD
UM 6488_1
Fp 1
Kronhjort
Hornyxa
2985+-35
1380-1105 BC
Brå per III
Lund
Träprov 2
Fp 6, A1
Hassel
Spetsad stör
2845+-40
1125-900 BC
Brå per IV
Lund
145
V om bron
Får/get
Skenben
2828+-45
1120-840 BC
Brå per IV
CEDAD
109
Fp 3
Hund
Kranie
2806+-45
1084-837 BC
Brå per IV
CEDAD
27
Fp 6
Hund
Korsben
2778+-45
1028-822 BC
Brå per IV
CEDAD
UM 6514_2
200 m V om bron
Får
Käkben
2776+-40
1012-830 BC
Brå per IV
CEDAD
181
V om bron
Häst
Skulderblad
2525+-45
801-510 BC
Brå per V-VI
CEDAD
166
V om bron
Svin
Käkben
1717+-45
224-419 AD
Rom jäå-Fvt
CEDAD
Tråg av lind
Spetsad hasselstör. Brå per IV
Huggspån av al. SN-Brå per I
Strimmig keramik
Rabbat förrådskärl
Vulstdekor
Deglar med bronssmälta
Slipade yxor
Löpare
Dubbel avslagsskrapa
Påbörjad hammare ? Täljsten
Bergkristall
Föremål av grafit ?
Slutsatser:
-
Aktiviteter under hela bronsåldern
Snarare avfall än utvalda offergåvor
Skärvstenshög vid bäcken per IV
Frågan boplats eller aktivitetsplats kvarstår
Boplatsläge?
Download