Microsoft och Molnet

advertisement
Microsoft och Molnet
UPPDATERING MOLNLÖSNINGAR….
INNEHÅLL
VARFÖR MOLNET…ÄR DET MÖJLIGT?
FASTIGHETSVERKETS RESA – SUSANNE WALLDÉN
OFFICE 365 - NYHETER OCH ERFARENHETER, HENRIK BYSTRÖM
FRÅGOR?
INNOVATIONER UTVECKLAS I MOLNET
~100,000
20 Million
>50 Trillion
>5 Trillion
New Azure customer
subscriptions/month
SQL database hours
used every day
Storage objects
in Azure
Storage transactions
every month
425 Million
60 Billion
57%
1 Trillion
Azure Active
Directory Users
Hits to Websites run on
Azure Web App Service
Of Fortune 500 Companies
use Microsoft Azure
Messages delivered every
month with Event Hubs
DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN
Cloud+Data
Client-server
Systems of
Record
Web/Mobile
Devices
Systems of
Engagement
Systems of
Intelligence
Vi som organisation transformeras också.....
GAPET I ORGANISATIONEN
TRADITIONELL IT
PLATTFORMEN FÖR DIGITALISERING
Digitalisering &
Innovation
DIGITAL CITIES
TRANSFORMERING
GLOBAL
MARKNADSPLATS
En ökad välfärd
OCH LÖSNINGAR
HEALTHIER CITIES
Den säkra staden
FRÅN PARTNERS
SAFER CITIES
En utbildad stad
EDUCATED CITIES
“The digital divide between what the IT organization can provide and what the
enterprise wants and needs is widening”
- Gartner
VALUE FOR THE CITY
En hållbar stad i
utveckling
SUSTAINABLE CITIES
PLATFORMEN FÖR DIGITALISERING
FÖRMÅGOR I PLATTFORMEN…
FEDERERADE
IDENTITETER
HYBRID
MOLNARKITEKTUR
APPLIKATIONSUTVECKLING
ÖPPEN DATA
PLATTFORM
SOCIAL &
SAMARBETE
STANDARDISERAD
FÖRKONFIGURERADE DIGITAL
TJÄNSTER
GLOBAL
MARKNADSPLATS
OCH KATALOG
BESLUTS- OCH
DATAPLATTFORM
IOT PLATTFORM
(INFORMATION
MANAGEMENT)
PÅLITLIG & SÄKER PLATTFORM
DATA IN
MOLNET ÄR DET MÖJLIGT?
Trusted Cloud…
Förtroendet ökar när man svarar på frågor:
SÄKERHET
INTEGRITET (PRIVACY)
Är molnet säkert?
Är era molntjänster säkra?
Vad betyder integritet för Microsoft?
Var finns mitt data ?
Vad använder ni min data till?
?
Vilka certifieringar och förmågor kan ni garantera?
Hur stödjer Microsoft mitt behov kring regulatoriska krav ?
Har jag rätt att utföra en audit av Microsofts datacenter?
COMPLIANCE
ER RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
- ER SPECIALLAGSTIFTNING,
- VÅRA AVTAL
- VÅRAT SÄKERHETSCENTER
- VÅRA CERTIFIERINGAR OCH BEVIS
- VÅR DESIGN & ARKITEKTUR
Utvärderingsmodell för molntjänst
ISO 27018
Syfte & Mål
Informationsklass
Ändamål
Risker
Ägare
Molntjänst
Bevisa
EU Model Clauses
Lova
Trust Center
Revision…
Safe Harbor Vs. EU Model Clauses
Juli 2012 - Osäkert
Oktober 2015, Ogiltigt Avtal
December 2011, MS EU Model Clauses
April 2014, WP29 Kvitto
Microsofts erfarenheter – en grön resa…
2010
Möte med
DI
Ny modell för
personuppgiftsbitr.
avtal
2011
Brevo
(Azure)
Vi arbetar fram och
bilägger EU Model
Clauses som
komplement till Safe
Harbor avtalet
2012
2013
ITU (DK)
Bank och
sjukvård
Moss (N)
OSL – känslig
information i vården
2014
Art 29 WP,
Ale
Kommun
EU Model Clauses Integr.
i våra std.avtal
SKL - Vägledning för utv
av molntjänster
2015
ISO 27018
Först att nå Intl
std. för hantering
av personuppg. i
molnet
FASTIGHETSVERKET RESA
Susanne Walldén
Download