Övning: Skapa ett nytt diagram

Övning: Skapa ett nytt diagram
• Den här övningen förklarar hur man
skapar ett nytt diagram i ett formulär.
• Övningen använder applikationen
”Document revision control” som finns
tillgänglig för alla prova-på-konton.
Skapa egna tjänster i molnet
Logga in
• Gå till
public.istools.com i din
webbläsare.
• Logga in med hjälp av
uppgifterna i ditt
välkomstmail från oss.
Skapa egna tjänster i molnet
Navigera bland formulären
• Fäll ut ”Application forms”mappen i huvudmenyn
genom att klicka på namnet.
• Klicka på länkarna och ta en
minut att bekanta dig med
formulären som visas.
• Målet med denna övning är
att lägga till ett
stapeldiagram som visar de
revisioner som dokumenten
har genomgått.
Skapa egna tjänster i molnet
Formulärdesignern
• Fäll ut mappen
”Administration” i
huvudmenyn.
• Klicka på ”Application
configuration”.
• Växla till fliken ”Form
designer” längst upp på
skärmen, som är den
grafiska redigeraren för
formulären.
Skapa egna tjänster i molnet
Öppna ett formulär
• Klicka på ikonen ” ”.
• Välj formuläret ”Overall”
och klicka sedan på
”Open”.
• Rulla ner formulärets
område för att göra plats
för det nya diagrammet.
Skapa egna tjänster i molnet
Lägga till ett diagram
• Klicka på ”Components”.
• Välj ”Bar chart” och drag och släpp det i det tomma
området i formuläret.
Skapa egna tjänster i molnet
Konfigurera diagrammet
• Klicka på ”Tables”.
• Klicka på tabellen ”Document”.
• Leta upp fältet ”Revision” i listan
över fält som visas till vänster av
det öppna formuläret.
• Klicka på det och drag och släpp
det på y-axeln i diagrammet.
• Notera att Record name
(postnamn) redan är valt för xaxeln.
Skapa egna tjänster i molnet
Spara ändringar i formuläret
• När du är nöjd med utseendet på formuläret sparas
ändringarna genom att klicka på Save-ikonen i
toppen av formulärdesignern.
• Visa det uppdaterade formuläret genom att klicka på
“Overall” i applikationsmenyn. Det bör nu likna
formuläret som visas på nästa sida!
Skapa egna tjänster i molnet
Grattis, nu är du färdig!
Skapa egna tjänster i molnet
Skapa egna tjänster i molnet