Franska Åk 7, Cascade 2, kapitel 6 Varför vi ska arbeta med det här

advertisement
Franska Åk 7, Cascade 2, kapitel 6
Varför vi ska arbeta med det här:
Det är roligt att kunna berätta lite mer om sin egen situation och nu gäller det att beskriva ditt rum. Vilka
olika möbler och prylar det finns där. Också bra att få chansen att lära sig färgerna.
Det här kommer du att få undervisning om:
Beskriva ditt rum. Säga var saker befinner sig, det som vi kallar prepositionerna, "lägesorden".
Färgerna. Vi läser också några annonser som erbjuder olika typer av rum och bomöjligheter för
turister.
Det här ska du lära dig:
Läsa och förstå samtliga texter. Berätta om ditt rum och beskriva det. Säga var olika
saker i rummet finns och för övrigt var olika saker, eller personer, kan befinna
sig. Prepositioner. Ord som kan finnas i ett rum, speciellt i ditt rum. Hur den
bestämda artikeln i franska används. Vi repeterar färgerna. (Sidorna 74-76 tar vi lite
lättare på. Där behöver du inte lära in varje ord.)
Så här kommer vi att jobba:
Vi kommer att lyssna på de olika texterna om och om igen. Du kommer att få körläsa dem tills du kan
uttala dem korrekt. Du kommer att få lästräna högt för dig själv, i par och inför klassen.
Du kommer att få jobba med förståelsen. Du ser till att du förstår texterna när du ser dem. Paröversätter
med en kamrat. Du får också träna hörförståelse genom att en kamrat läser texten högt och du försöker
översätta det du hör utan att se i texten.
Du kommer att få göra ett antal hörövningar och skrivövningar som finns i din "Cahier". Då och då får du
en liten diktamen då du får träna stavning lite.
Du kommer att få många tillfällen att prata franska. Dels genom att du spelar upp dialoger med en kamrat.
Dels genom att du själv berättar något på franska.
Du kommer att få öva extra på olika grammatiska moment för att riktigt nöta in viktiga detaljer i språket.
Du kommer att igen, igen och igen få chansen att bygga upp ditt självförtroende så att du vill prata franska
inför andra och vågar göra det utan att vara det minsta generad.
Ibland kommer vi att se på något bra program från Flod som vi är överens om att vi vill se.
Du kommer att få regelbundna läxor. Dessa läxor kommer att förhöras noga. Du kommer alltid att få
uppleva tillfredställelsen av att få visa upp det du har jobbat hemma för att lära dig.
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
Du ska få visa att du kan läsa samtliga angivna texter med bra uttal, intonation och flyt. Visa att du förstår
det mesta. Om du förstår utan att du ser texten framför dig är det givetvis ett plus.
Vidare kommer du att få visa att du kan spela upp olika dialoger inför klassen. Dessutom spela upp små
monologer, det vill säga du berättar själv något kort inför klassen.
Du kommer alltså att få visa för dig själv, läraren och kamraterna att du faktiskt kan prata lite franska
inom just det här området.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards