Styrelsen har beslutat att rusta upp innergårdarna. Detta innebär

advertisement
HEJ.
Styrelsen har beslutat att rusta upp innergårdarna. Detta innebär
bland annat att ny kantsten kommer att sättas vid terrasserna hos de
som har uteplats på innergården. Detta för att fylla på med mer jord.
Gräs och nya växter kommer att planteras.
Det är viktigt att vi alla, vuxna som barn är försiktiga när arbetet
utförs så att inga olyckor sker.
Det är också bra om vi är lite extra försiktiga efter att arbetet är klart
så att växter och gräs får en chans att etablera sig.
En skön vår och sommar önskar
Styrelsen
Download