Phonaks trådlösa kommunikationssortiment

advertisement
Phonaks trådlösa kommunikationssortiment
Produktinformation
Vi har lyssnat noga för att försäkra oss om att vi verkligen förstår vad som är viktigt för dig. Varje ny generation produkter är
baserad på dessa insikter. Denna förståelse har inspirerat ett sortiment med tillbehör som fångar rösterna dina kunder vill eller
behöver höra. Tillbehören i vårt nya trådlösa kommunikationssortiment är lika enkla att använda som att trycka på en knapp.
Dessutom är de enkla att demonstrera – ett fantastiskt sätt att visa kunderna deras fördelar. De ger taluppfattning i buller och på
avstånd utan motstycke. Det blir trevligare att se på TV och lyssna på musik och ett rent nöje att använda den trådlösa telefonen.
Vi har lyft anpassningen av trådlösa tillbehör till en ny nivå och det är med glädje som vi lanserar vårt nya utbud av högeffektiva
kommunikationsenheter – Phonaks trådlösa kommunikationssortiment.
Phonaks trådlösa kommunikationssortiment – Översikt
Roger Pen – överbryggar taluppfattningsproblem
Vår universella, banbrytande trådlösa mikrofon hjälper personer med hörselnedsättning att höra
mer tal i buller och på avstånd. Roger Pen har utformats för att vara diskret och elegant och
innehåller trådlös överföring, helautomatiska inställningar, Bluetooth med bredbandsaudio för
användning med mobiltelefon, TV-anslutning och en audioingång för anslutning till
multimedia. Den kan även användas tillsammans med andra Roger Pen- och Roger Clip-On
Mic-mikrofoner i ett mikrofonnätverk. Roger Pen kan läggas på ett bord, hållas i handen eller
fästas vid talarens kläder.
Funktionsöversikt
• Mycket god funktion i tal-i-bullersituationer
• Helautomatiskt val av mikrofonläge
• Manuellt val av mikrofonläge
• Tillgänglig i färgerna Sterling Silver, Petrol eller Ruby
• "Zooma in" och förstärk dämpade röster i tysta miljöer och
på avstånd
• Ljudingång för anslutning till multimediaenheter
• Bluetooth 4.0 för anslutning till mobiltelefoner
• Användning med flera mikrofoner i ett nätverk
• Driftstid sju timmar
• Driftstid med ett aktivt Bluetooth-samtal: fem timmar
• Räckvidd: 10 meter (normala förhållanden)
20 meter (perfekta förhållanden)
Använd så här
Lyssnare
Talare
Roger Clip-On Mic – överbryggar taluppfattningsproblem
Den kompakta mikrofonen använder adaptiv trådlös överföring och hjälper personer med hörselnedsättning att höra mer tal i buller och på avstånd. Den är perfekt för ett samtal på tumanhand och har en
ljudingång för anslutning till multimedia eller TV. Den kan även användas tillsammans med andra Roger
Pen- och Roger Clip-On Mic-mikrofoner i ett mikrofonnätverk.
Funktionsöversikt
• Mycket god funktion i tal-i-bullersituationer
• Avancerad riktmikrofon
• Ljudingång för anslutning till multimedia
• Användning med flera mikrofoner i ett nätverk
• Driftstid sex timmar
• Räckvidd: 10 meter (normala förhållanden)
20 meter (perfekta förhållanden)
Använd så här
Lyssnare
Talare
Phonak DECT CP1 – för bästa möjliga taluppfattning vid telefonsamtal
Den avancerade sladdlösa telefonen är enkel att använda och har alla nödvändiga funktioner som är
särskilt utformade för personer med hörselnedsättning. Den främsta nyttan av Phonak DECT CP1 är att den
överför ljud samtidigt till båda hörapparaterna, vilket leder till optimal taluppfattning.
Funktionsöversikt
• Packa upp och använd: ingen anpassning behövs.
• Samtidig överföring av verkligt stereoljud till båda
hörapparaterna
• Volymförstärkning med ett klick (upp till +15 dB).
• Separata volymkontrollknappar.
• Handsfree-alternativ via högtalare
• Räckvidd upp till 300 m
• Även lämplig för hela familjen
• Snabbuppringningsknapp för akutnummer.
• Telefonsvarare
• Kompatibel med alla trådlösa Phonak-hörapparater
Använd så här
Observera: Phonak DECT CP1 finns endast tillgänglig i USA, Kanada och Europa
Phonak PilotOne – den diskreta fjärrkontrollen
PilotOne är en lättanvänd fjärrkontroll till Phonaks hörapparater. Den stödjer helt hörapparaternas
FlexControl/ljudinställningar.
Funktionsöversikt
• Volym och programval
• Hemknapp för snabb åtkomst
• LED-indikatorlampor för visuell bekräftelse
• Knapplåsfunktion
• Kan användas med alla Phonaks hörapparater,
även Petitemodeller.
• Vanligt alkaliskt batteri (1 x AAA/LR03/AM4 1,5 V)
• Litet hål för nyckelringssnodd
Gruppering
Anslut enheten till till datorn med en mini-USB-kabel.
Ta ur batteriet innan du ansluter mini USB-kontakten.
Phonak ComPilot – det smarta 3-i-1 tillbehöret
Den multifunktionella ComPilot ansluter trådlöst till samtliga trådlösa hörapparater från Phonak och har
en inbyggd fjärrkontroll som även fungerar utan halsslingan. VoiceAlerts ger kunden talade meddelanden
från ComPilot, bland annat med uppringaridentifikation. Tillsammans med TVLink S och RemoteMic, kan
ComPilot användas i en mängd lyssningssituationer.
Funktionsöversikt
• Trådlös överföring av mobiltelefonsamtal
• Stöder Bluetooth 2,1+EDR Standard
• Inbyggd fjärrkontroll för Phonak-hörapparater
• Trådlös binaural ljudöverföring
• VoiceAlert gör det enkelt att samverka med hörapparaterna
• Mer än 8 timmar kontinuerlig sändningstid efter varje
laddning
• Riktmikrofon
• 3.5 mm kontakt och eurokontakt
• Utbytbar halsslinga, 2 längder: 73 cm och 53 cm
Använd så här
Hörapparaterna
Uppringarens röst
hörs här
Din röst
Uppringarens
röst
Bluetooth
Trådlös signal
Phonak RemoteMic – trådlös mikrofon
RemoteMic, den trådlösa mikrofonen, är en enkel lösning för samtal på tu man hand i bullriga miljöer.
RemoteMic fästs vid talarens kläder. Tillsammans med ComPilot, överför RemoteMic den andra personens
röst direkt till hörapparaten på upp till 20 meters avstånd. Hörapparatens mikrofoner dämpas automatiskt
när RemoteMic-signalen tas emot.
Använd så här
Hörapparat
Talare
Upp till 20 meter
audio
er
Phonak ComPilot
pow
Funktionsöversikt
• Rundupptagande mikrofon
• Volymkontroll
• Batteridriven och laddningsbar
• Lätthanterad klämma för att fästa vid kläderna
• Bluetooth 2,1+EDR Standard
• Upp till åtta timmars användningstid efter varje laddning
• Upp till 20 meters räckvidd
• Enkel att installera och använda
• Komplett med säkerhetslina och skyddsfodral
RemoteMic
Phonak TVLink S – till TV och andra ljudkällor
Phonak TVLink S-används med ComPilot och omvandlar valfri trådlös hörapparat från Phonak till lätta
trådlösa hörlurar med en räckvidd på upp till 30 meter. Den ger stereoljudkvalitet och kan installeras på
bara 60 sekunder. Plug-and-play-funktionen och installationen i ett steg gör att den snabbt är färdig att
användas.
Hörapparaterna
audio
pow
audio
TVLink S basstation
2
UTGÅNG
3
INGÅNG
er
pow
ComPilot
Kabel
er
audio
er
Om du upplever anslutningsproblem
Om TV-systemet inte har stöd för analoga ljudsignalsportar
kan du använda en D/A-adapter (076-0011) för att ansluta
TVLink S till TV:n. Bilden visar hur du ansluter D/A-adaptern.
Upp till 30 meter
pow
Funktionsöversikt
• Testläge för snabb ljudcheck
• Komplett set inklusive elkontakt och kablar
• Snabb och enkel installation
• Bluetooth 2,1+EDR Standard
• Laddningsplats för ComPilot
• Stora knappar för enkel hantering
• Upp till 30 meters överföringsområde
• Digital volymjustering med audiovisuell återkoppling
• Visuell återkoppling om det inte finns någon ljudinsignal
DIGITAL AUDIO UT
eller
Använd så här
KOAXIAL
OPTISK
1
TV
Ihopkoppling av Phonak ComPilot med Phonak RemoteMic eller
Phonak TVLink S basstation
Om du beställde ComPilot tillsammans med RemoteMic eller TVLink S-basstationen i ett komplett paket är båda tillbehören redan
ihopkopplade med varandra. Om du fick RemoteMic eller basstationen utan Compilot måste de kopplas ihop en gång manuellt
med ComPilot innan de kan användas.
RemoteMic
Parkoppla ComPilot: Tryck in <> och +-knapparna samtidigt i
två sekunder
2.
Tillsammans med RemoteMic: Tryck på och håll in "+"-knappen
(1) samtidigt som du slår PÅ enheten (2)
1.
2 sek.
5 sek.
Eller med TVLink: tryck in PÅ/AV-knappen i fem sekunder
ComPilot
TVLink S basstation
Sammanfattning av gruppering, anpassning och programmering
Phonak ComPilot
Phonak PilotOne
Gruppering behövs
Ja för fjärrkontroll
Ja
Kan konfigureras i anpassningsprogramvaran
Ja
Ja
Inställbara streamingprogram
Bluetooth för telefon och musik,
-
ljudingång och FM
Ja
Anpassade instruktioner
Ja
Anpassningsprogramvaran Phonak Target identifierar ComPilot
och PilotOne automatiskt så snart de ansluts för första gången
till datorn via mini-USB-kontakt. Om så önskas kan samtliga
tillbehör identifieras eller väljas manuellt på [Hörapparater] >
[Tillbehör] skärmen.
För att få de bästa resultaten är det möjligt att genomföra en
fininställning av de förberäknade automatiska
streamingprogrammen. För att ställa in tillbehören, gå till
skärmen [Anpassning] > [Enhetsalternativ].
Vilken lösning ska jag välja?
Phonak ComPilot
Mikrofon
Phonak RemoteMic,
ComPilot
Phonak TV Link S med
ComPilot
Starkt buller, en eller flera samtalspartners
Samtal på tu man hand på två meters avstånd, visst buller
•
En talare på avstånd
•
Många talare eller tillfälliga talare, på avstånd
Överföring
TV/HiFi2 (ljudutgång)
•
Stationär3 /bärbar dator/bärbar musikspelare
Telefonsamtal
2
3
1
•
•
•
•
•
Hem
Mobiltelefon, IP-telefoni3, fast telefon1
1
•
MDA200 telefonadapter krävs
DA-adapter krävs om det inte finns någon ledig analog ljudutgång
BTD500 USB-ljudadapter Art. 076-0856 rekommenderas när du upplever problem med att ansluta med Bluetooth
Adapterpaket för fast telefon 076-0031
2
D/A-adapter 076-0011
3
BTD USB-adapter 076-0856
Phonak TVLink S / RemoteMic
Roger Pen
Roger Clip-On Mic
Ihopkoppling till ComPilot med
Ja *
Ja *
Bluetooth
Ingen konfigurering krävs
Ingen konfigurering krävs
-
Helt automatisk
Helt automatisk
-
-
Bluetooth-ljud och RemoteMic/FM
Ja
*Ansluta Roger-mottagare:
Roger Pen
Roger Clip-On Mic
0-10 cm
0-10 cm
Roger Pen, 2
integrerade mottagare
Roger Pen, Roger X,
ComPilot
Roger Clip-On Mic, 2
integrerade mottagare
Roger Clip-On Mic,
Roger X, ComPilot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Phonak DECT CP1
•
•
Life is on
Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra
kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins
gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper
människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika
ljudlandskap.
Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.
027-0122-09/V1.00/2013-09/rz/FO Printed in XXX © Phonak AG All rights reserved
www.phonakpro.se
www.phonakpro.se
Download