Fotokalendern

advertisement
Fotokalendern
Fotokalendern har skapats för att ge personer med kommunikativ funktionsnedsättning möjlighet att vara
delaktiga och aktiva i återberättande. Kalendern kan fungera som stöd för att knyta ett samtal till tid och rum
med hjälp av foton. Den kan också fungera som stöd för att minnas vad man gjort, sätta ord på vad man varit
med om (ordmobiliseringsstöd) och/eller kunna göra återberättandet sammanhängande.
Funktionen att lägga in bilder i framtid gör också att man kan använda appen för förberedande samtal inför
enskilda händelser.
Alla foton och filmer man tar med iPaden kommer automatiskt föras över till Fotokalendern och sorteras på
datum och i tidsordning. Man kan ta bort bilder i appen utan att de raderas i kamerarullen. Man kan även
lägga in bilder och filmer manuellt, både framåt och bakåt i tiden.
Fotokalendern är utvecklad med enkel design och funktion.
Appen är skapad av och utvecklad vid Center för kommunikativt och kognitivt stöd, Landstinget Uppsala län.
Funktioner:

Kalender med månads- och veckovy.

Kalendern följer svensk färgkodning för dagar.

Bildspel för dagens bilder med text, talsyntes och inspelat tal.

Alla bilder och filmer man tar med iPaden hamnar automatiskt i Fotokalendern på rätt datum och i
tidsordning.

Fota och filma direkt i appen.

Hämta bilder eller filmer från fotoalbum.

Lägga till bilder och filmer i framtid och dåtid.

Lägga till text och tal till varje bild. (Endast text till film)

Talsyntes.

Kartfunktion som visar var bilderna är tagna och möjlighet att bläddra bland dessa.

Låsa redigering.

Stöder Svenska, Engelska, Finska, Norska och Danska.

Stöd för Voice Over

Snabb och effektiv hantering av bilder.

Antalet bilder begränsas endast av storleken på minnet i iPaden.
Idag:
För att komma till dagens datum, tryck
på Idag längst ner på skärmen.
Veckovy:
För att gå till veckovy, sätt fingret
på en dag och drar upp eller ned.
Månadsvy:
För att gå till månadsvyn, sätt fingret på en dag och dra upp eller
ned.
Bläddra mellan dagens bilder:
För att bläddra mellan dagens bilder, dra med fingret över bilderna.
Nästa månad/ vecka/ bild:
För att bläddra till nästa månad,
vecka eller bild, tryck på denna
knapp
Man kan också svepa över skärmen för att komma till nästa månad, vecka eller bild.
Föregående månad/ vecka/ bild:
För att bläddra till föregående månad, vecka eller bild, tryck på
denna knapp
Man kan också svepa över skärmen
för att komma till föregående månad, vecka eller bild.
Bildspel:
För att se bildspel över dagens bilder,
tryck på denna knapp.
Man kan också dubbelklicka på vald
dag för att komma till bildspelet.
Karta:
Tryck på jordgloben för att
komma till kartan.
Här visas var bilderna är tagna på
den aktuella dagen.
Lås redigering:
För att låsa redigering, placera
fingrarna i dagsvyns övre och
nedre kant och dra till vänster. Alla
ikoner blir grå när redigeringen är
låst.
Gör samma rörelse för att låsa upp
redigering
Lägga till bild/Video:
Lägg till bilder eller video genom
att trycka på plus. Hämta bild/
video från fotoalbumet eller ta
bild/video direkt i appen.
Ett svart streck betyder att det
finns minst en bild på det datumet.
Ta bort bild/video:
Ta bort vald bild/video genom att
trycka på denna knapp.
Ångra ta bort bild/video:
Ångra ta bort bild/video genom
att trycka på denna knapp.
Återtagen bild läggs längst ner i
dagsvyn.
Ändra ordning på bilder:
Ändra ordning på bilderna genom att
fånga upp bilden med fingret. Håll fingret
stilla på bilden och vänta tills bilden förstoras något. Dra sedan bilden till rätt
plats.
Lägga till text och tal till bilder
Lägga till text och tal till bild:
För att lägga till text och ljud till
vald bild, tryck på pennan.
Man kan också dubbelklicka på
vald bild.
Lägga till text:
Klicka i textrutan och skriv in text.
Spela upp text:
För att få texten uppläst med talsyntes,
tryck på den blå playknappen
Spela in ljud:
För att spela in ljud, tryck på denna
knapp. Tiden för pågående inspelning
visas i sekunder.
Tryck på svart stopp-knapp för att
stoppa inspelning.
Ny inspelning spelar över föregående.
Spela upp inspelat ljud:
För att spela upp inspelat ljud,
tryck på denna knapp.
Avbryt:
För att gå tillbaka till kalendern,
tryck på avbryt. Text samt inspelat
ljud sparas inte.
Ok:
För att spara text och senast inspelat ljud, tryck på OK.
Bildspel
Spela upp ljud eller video:
Spela upp inspelat ljud eller
video.
Spela upp texten:
Spela upp texten med talsyntes.
Tillbaka:
Gå tillbaka till kalendern.
Karta
Kartnål:
En kartnål betyder att det finns
minst en bild tagen på denna plats,
på vald dag. Klicka på nålen för att
bläddra bland bilderna.
Bläddra bland bilderna:
Bläddra genom att dra med fingret
över bilderna.
Download