Dumpad – film om brusten kärlek

advertisement
Dumpad – film om brusten kärlek
Vardagliga moraliska dilemman - analys och argumentation utifrån etiska modeller - Religion, Årskurs 7-9
Syfte
Uppgiften utmanar eleverna i att föra resonemang om livsfrågor och värderingar.
Läraren reflekterar
Att använda film som utgångspunkt i samtal om kärlek underlättar. Eleverna kan använda personerna i filmen som
referens och slipper således göra kopplingar till sig själva och sin omgivning.
Metod
Dela in arbetet i två pass. Första passet ser eleverna filmen och diskuterar frågorna (gärna i mindre grupper eller
parvis). Tänk på att varva reception (tänka), perception (ta in) och produktion. Ta en fråga i taget och låt eleverna
samtala, tänka och skriva i olika ordning.
I andra passet delas klassen in i grupper och tilldelas uppgifter enligt nedan, olika stoff och redovisningsmetoder.
Grupperna får ca 45 minuter på sig att slutföra uppgiften. Därefter redovisar varje grupp sina arbeten och läraren lyfter
frågeställningar i hela gruppen.
Hitta filmen på svtplay, välj 15-serien och filmen Dumpad eller klicka här.
Förslag på frågor – Redogöra
Sammanfatta handlingen. Vad? När? Hur? Vilka?
Var utspelar sig handlingen, i vilken miljö?
Analysera
Varför gör hon slut?
Vilja följder får det för Martin?
Vilka följder får det för flickan?
Varför blir Martin arg på nya killen?
Varför ljög hon?
Vad hade hänt om hon hade varit ärlig?
Vilka konsekvenser får Martins desperation?
Reflektera
Vad skulle du ha gjort i flickans läge?
Vad ska Martin göra?
Hur blir deras framtida relation?
Inskickad av: Fredrik Sandström, Gäddgårdsskolan, Arboga
Sida 1 av 2
Hur skulle du har gjort om du var den nya partnern?
Vad tror du andra tänker om Martin och flickan?
Fortsättning (arbetspass 2)
Gör en film, en radioteater, ta en fotoserie, rita en bildserie, gör en teater, skriv en novell eller dikt om:
Den faktiska handlingen med lyckligt slut (för Martin).
Den faktiska handlingen, men med ombytta roller (han gör slut).
Tjejens situation. Hur kunde hon ha gjort istället? Vad händer?
Martins situation. Vad kunde han gjort annorlunda? Vad händer?
Hur det går sen (mest troliga).
Lgr 11 Förmåga
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Centralt innehåll
Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och
pliktetik.
Kunskapskrav
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade
och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Inskickad av: Fredrik Sandström, Gäddgårdsskolan, Arboga
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sida 2 av 2
Download