Ansökan till kurs - Glimåkra folkhögskola

advertisement
webb
Skolans noteringar
Ankomstdatum
ÅÅ-MM-DD / sign
Antagen
Antagen till reservplats
Besked sänt
Besked sänt
Bekräftat antagning
Ej antagen
Anm avgift betald
Återbud
Ansökan till kurs
Glimåkra folkhögskola vårterminen 2017
Box 115 / 280 64 Glimåkra / Tel: 044-44800 / Fax: 044-44822 / [email protected] / www.glimnet.se
£
£
£
£
Seniorakademin
Akvarell
Keramik
Textil
Personuppgifter
Förnamn
Personnummer
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Kommun (folkbokförd)
Ev tillfällig adress
Telefon (inkl riktnummer)
Postadress
Mobil
Län
Epost
Under perioden
Närmast anhörig
Namn
Telefon
Mobil
Att ta hänsyn till varandra
Glimåkra folkhögskola är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Studerande och personal på
folkhögskolan har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer hit för att studera kan göra det i en så bra och stimulerande miljö
som möjligt. Följande regler ska du som sökande känna till:
•
•
•
•
•
•
•
Alla ämnen som ingår i vald kurs är obligatoriska, liksom informationssamlingar, gemensamma skolaktiviteter och studieresor.
Frånvaro över 20 % medför att lärarrådet inte kan sätta omdöme om studieförmåga på de allmänna linjerna.
På speciallinjer får man vid för hög frånvaro inte intyg över fullgjord kurs utan endast att man varit inskriven vid kursen.
Skolan är skyldig att rapportera till CSN då kursdeltagare har för hög frånvaro.
Kursdeltagare är ansvarig vid användande av skolans egendom och är ersättningsskyldig om skada uppstår, t.ex. p.g.a. rökning
eller om man haft djur på rummet, vilket kan kräva sanering efteråt.
Kursdeltagare som skadar någon annan fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt kan bli tvungen att lämna skolan.
Inom skolans område är rökning endast tillåten på anvisad plats.
Innehav och användning av alkoholhaltiga drycker är förbjuden på internatet och inom skolans område samt i samband med
gemensamma utfärder och studieresor. Man får inte heller vara onykter/påverkad på skolans område. Den som bryter mot
skolans alkoholpolicy kan bli tvungen att lämna skolan.
Innehav och användning av narkotika är förbjuden. Vid misstanke kan skolan kräva drogtest. Den som bryter mot regeln kan bli
tvungen att lämna skolan.
Registrering av uppgifter
Du har lämnat en del personliga uppgifter om dig själv på ansökningsblanketten. För att vi ska kunna behandla din ansökan
på bästa sätt, behöver vi ditt tillstånd att registrera uppgifterna i vårt register. Genom underskriften ger du ditt samtycke till
registreringen, samt, för dig som söker studiemedel, oss rätt att skicka relevanta uppgifter till CSN.
Personlig underskrift
Jag har tagit del av informationen över den linje jag sökt till. Jag har också läst skolans regler och ekonomiska villkor och
accepterar dem i alla delar. Jag godkänner också att Glimåkra folkhögskola registrerar de personuppgifter jag lämnat.
Namnteckning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
För omyndig ber vi också om målsmans bekräftelse på att den godkänner ansökan och tar det ekonomiska ansvaret:
..................................................................................................................
(Målsmans egenhändiga namnteckning)(Namnförtydligande)
Hur fick du reda på att du kunde söka en kurs på Glimåkra folkhögskola?
£ Kompis
£ Släkting, familj
£ Skolans kurskatalog £ Skolans hemsida £ Folkhögskolekatalogen
£ Tidning, nämligen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ Internet, nämligen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
£ Annat, nämligen:
........................................................................................
Saknar du viktig information nu när du söker?
Personligt brev
Söker du till Glimåkra folkhögskola får du gärna berätta lite om dig själv här!
Skicka din
ansökan till:
Glimåkra folkhögskola
Box 115
280 64 Glimåkra
fax: 044-44822
epost: [email protected]
webb: www.glimnet.se
Download