Tretton folkhögskolor i Norr- och Västerbotten samverkar för att bli

advertisement
Tretton folkhögskolor i Norr- och Västerbotten samverkar
för att bli duktigare på att möta framtida utmaningar
Malmfältens folkhögskola
Tornedalens folkhögskola
Tornedalens folkhögskola
Kalix folkhögskola
Sunderby folkhögskola
Älvsby folkhögskola
Storumans folkhögskola
Framnäs folkhögskola
Sunderby folkhögskola önskar Dig välkommen till en
rofylld miljö med många möjligheter! Här erbjuder vi
lokaler för konferenser, övernattning på hotell och
god mat.
Solviks folkhögskola
Medlefors folkhögskola
Edelviks folkhögskola
Vindelns folkhögskola
Strömbäcks folkhögskola
Kontakta oss gärna:
Sunderby folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 S Sunderbyn
0920-26 66 00
Vi har även utbildningar på heltid som Allmän linje
och Konstskola samt distanskurser och deltidskurser.
Vi har en projektverksamhet som hela tiden möter
nya utmaningar. Kännetecknande är vårt breda
samarbete med samhällets alla nivåer för att skapa
sociala innovationer där utgångspunkten är mänsklig
tillväxt.
Allmän linje
Projekt
Allmän linje är ett alternativ till gymnasieskolan och Komvux och är till för dig som vill
förbereda dig för att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola
Sunderby folkhögskola bedriver sedan många år en stor projektverksamhet.
Mindre projekt med medel från Folkbildningsrådet och större projekt för regional tillväxt. Den
största projektfinansiären är, i samverkan med andra aktörer, Europeiska Socialfonden.
Inriktningen på projekten har varit att skapa arbete för människor som annars har svårt att komma
in på arbetsmarknaden. Sex sociala företag har byggts upp efter utbildning och projekt vid skolan.
Att studera på Allmänna linjen vid Sunderby folkhögskola innebär mer än bara ämnesstudier, Vi
ser hela människan och hennes grundläggande behov av att vara sedd och delaktig i
lärprocessen. Samarbete och samtal i små grupper är ledstjärnor i skolarbetet. Studietiden hos
oss ger därför goda möjligheter till personlig utveckling.
Konstskolan
Konstskolan är en av de största konstskolorna i Sverige med 11 ateljéer som måleri, keramik,
emalj, foto och digitalbild, textil, textiltryck, trä och metall, grafik och skulptur.
Utbildningen är till för dig som vill lära dig mer om konst och eget bildskapande. Konstskolan
följer den egna Sunderby pedagogiken där upptäcka, uppleva och ta ställning är viktiga ledord.
Efter studier på Konstskolan kan du söka vidare till bl a bildlärarutbildning, konsthögskolor,
reklam och designskolor och arkitektskolor men också vara verksam som konstnär i olika
organisationer eller starta eget företag.
Distanskurser
Sunderby folkhögskola erbjuder distanskurser på hel och deltid.
-
Färg, form och inredning
Hundhälsa och Hundsjukvård, hundskötare
Självhushållning
Gamemaker
Hotell och Konferens
Sunderby Hotell & Konferens erbjuder utsökta möjligheter till en lyckad sammankomst
eller utbildning vid sidan om allfarvägen, men ändå nära kommunikationsleder och
stadsservice.
Det personliga engagemanget, kunnandet och arbetsglädjen hos vår personal skapar
de rätta förutsättningarna för att Er vistelse ska bli något utöver det vanliga! Vi har
skapat en hemma-hos-känsla och stämning som passar in i vår miljö.
Sociala innovationer
Den nya innovationspolitiken i EU, Sverige och Norrbotten uppmuntrar utvecklingen av sociala
innovationer för att hantera aktuella samhällsutmaningar.
Folkhögskolans sociala mål är att med bildning som grund stimulera människor att hitta sin roll i
samhället och att bli aktiva medborgare.
Som medel för detta är projekt och verksamhetsutveckling – som ger en utmanande, jämställd,
tillgänglig och inkluderande bildning. Våra deltagare får vara delaktiga, ta ansvar i en anpassad
bildning med praktisk omvärldskunskap och praktik/träning
De sex sociala företagen är några exempel på sociala innovationer som Sunderby folkhögskola har
bidragit till.
Download