Oscar Olsson

advertisement
Oscar Olsson
(1877-1950)
Oscar har haft stor betydelse som en idégivare. Han var skribent,
lärare, lärarutbildare, expert i statliga utredningar, ordensstudieledare och internationell ledare inom IOGT.
Han anses vara studiecirkelns fader genom att han startade den
första studiecirkeln i Lund 1902. Han har spelat en stor roll för
folkbildningens starka ställning i Sverige – både genom sitt praktiska
pedagogiska arbete och sin långa politiska gärning.
Han föddes i en arbetarfamilj, fadern var skomakare och modern
dotter till en byskräddare. Oscar var den ende av sex syskon som
fick möjlighet att studera vid Lunds universitet.
Medborgarens ansvar i demokratin spelade en viktig roll i hans
tänkande och praktiska handlande.
”- Egentligt bildningsvärde har endast de kunskaper som angår en, de
som man har användning för. Det viktiga i folkbildningsarbetet är att
skapa fria och självständiga sökare, som inte behöver att i sitt
tänkande och sina åskådningar vara bundna av förmyndare under det
anspråksfulla namnet ledare. Studiecirklarna ska skapa inte bara en
utvald skara, utan ett helt folk, av sökare ”
Ellen Key
1849-1926
Ellen Key var en pedagogisk föregångare, banbrytare och förkämpe
för barnens plats i samhället. Hon är mer känd utomlands än i
Sverige. Det berättas att ” när budet om den stora svenskans död
nådde Korea hedrade man hennes minne med en sorgehögtid som det
anstår en drottning, samtidigt som man med undran talat om hur
Sverige behandlat sin största kvinnliga tänkare.
I Italien är Ellen Key en auktoritet i Reggio Emilia och Maria
Montessoris efterföljare.
Ellen Key vill att skolan ska möta varje barn, som är unikt. Hon var
emot den traditionella åldersindelningen och ansåg att skolan ställer
för låga krav på vissa barn. De fyra hörnstenarna i skolan borde
enligt henne vara;
- Koncentration kring vissa ämnen under vissa tidpunkter
- Specialisering där utpräglade anlag finns
- Självarbete under hela skoltiden
- Verklighetsberöring under alla skolstadier
Ellen drömde om en skola som formade personligheter iställ-et för
”encyklopedier i västficksformat”. Hon var en populär föreläsare och
till hennes framträdanden kom hundratals människor.
Ellen var dotter till Emil Key och Sophie Posse och föddes på
Sundholms herrgård utanför Västervik. Hon var lärare och föreläste
bl a vid Stockholms arbetarinstitut under 20 år.
Albin Amelin
1902-1975
Albin Amelins debut på svensk-franska konstgalleriet 1929 blev ett
kraftfullt genombrott; ” Som en ilsken skogsbrand kom Albin Amelin
vältrande in i svenskt 1900talsmåleri. Det slog gnistor från hans
dukar, där färgen fräste svart som sot eller illröd som glödande kol”.
Detta var samma år som den stora börskraschen i New York. En
dramatisk period inleddes i samhällenas utveckling; massarbetslöshet
stora arbetskonflikter, militär mot arbetare, fascismens frammarsch
Våld och grymhet användes i politiken för att styra människorna.
Amelin var kritisk mot våldet och försökte väcka avsky för det genom sina målningar av bl a krig, terror och våld mot kvinnor.
Arbetarna och arbetarrörelsen försökte han lyfta fram som en
motkraft. Han var först medlem i SKP och senare VPK.
Amelin var lyhörd för det som hände runt omkring. I sin konst reagerade han snabbt och var ibland långt före den sk allmänna
opinionen.
Amelin har själv formulerat hur han såg på sin uppgift ”att väcka det
uppväxande släktets förståelse för hur välståendet kommer till, att
det är de själva, deras fäder, mödrar, systrar bröder och kamrater
som med sina egna händer skapar allt.
Albin Amelin var född i Chicago. Han var sex år då familjen flyttade
därifrån. Han växte inte upp i ett proletärt hem. Fadern var journalist, och slutade som korrekturläsare på Dagens Nyheter och hade
ett stort bibliotek, som Albin kunde njuta av. Han trivdes inte i
skolan, blev litograflärling och kom han i kontakt med arbetarrörelsen, och blev kommunist. Klasståndpunkten, konstens sociala roll och
innehåll skulle bli en ständig fråga för Amelin.
Maja Sandler
(1877-1971)
Maja Sandler var i sin ungdom främmande för arbetarrörelsens idéer
men blev med åren en hängiven beundrare av dem. På många olika sätt
skapade hon sin egen profil som den personlighet hon var. Hon arbetade i humanitära organisationer; tog initiativ till Centrala Finlandshjälpen, gjorde insatser för Norgehjälpen, Rädda barnen samt inom
kvinnokommittén för Spaniens barn under inbördeskriget med bespisning i Madrid och andra regioner.
Maja studerade under en långvarig resa i USA de sociala förhållandena i amerikanska fängelser och korrektionsanstalter, utbildningsväsen och annat. Hon reste sedan runt i Sverige och höll föreläsningar liksom hon tidigare genomfört talarturnéer för ABF.
Majas liv var inte alltid en dans på rosor med bl a svåra prövningar i
familjelivet, men hon behöll alltid sin tåga och vann mångas hjärtan
genom sin varma och vänliga personlighet och kloka, frejdiga läggning.
På sin 70årsdag hedrades Maja Sandler av svenska regeringen med
Illis quorum i guld åttonde storleken samt från norsk sida med
Haakon VII frihetskors för sina insatser för Norge under ockupationen.
Det är inte lätt att hitta uppgifter om Maja. Hennes man Rickard
Sandler finns däremot mycket att läsa, men det får bli när ABF
Sundsvallsorten ”bygger ut”. ( Rickard Sandler tog 1912 initiativet till
bildandet av ABF som enligt mångas mening kom till efter påtryckningar från Maja)
Download