Till anmälda cirkeldeltagare

advertisement
2017-07-14
Till
Fackförbundsavdelningar
För vidarebefordran till sektioner och klubbar
INBJUDAN TILL - MED LIVET SOM INSATS.
Vi erbjuder en 24 timmars utbildning till LO-medlemmar, utbildningen ger möjligheter för
medlemmarna att prata arbetsmiljöfrågor. Fundera över sin psykiska och fysiska arbetsmiljö
på den egna arbetsplatsen.
Obs utbildningen går på 3 platser i länet!
Utbildningens innehåll
 Det goda arbetet
 Arbetsmiljö, hälsa, stress, våra sinnen
 Hörsel, ljud, buller, kemiska ämnen
 Varor och verktyg, relationer, hot och våld
Plats: ABF Jönköping ABF Nässjö ABF Gislaved
Datum: 12, 19, 26 april 2012
Sista anmälningsdag 12 mars
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till LO-medlemmar och det krävs inga förkunskaper.
Ekonomi
Ett stipendie på 98 kr/timmen som är skattefritt betalas ut av din organisation. Övriga
kostnader som deltagaravgift står din fackliga organisation för, samt eventuella resekostnader.
Ledighet
Begär ledigt enligt studieledighetslagen, senast 14 dagar före utbildningens början.
Skulle du få förhinder eller undrar över något går det bra att kontakta din förbundsavdelning.
Övrigt
För vidare information kontakta ditt fackliga ombud.
Med vänliga hälsningar
Mariette Ljunggren
Tfn 0761 807911
[email protected]
Jönköpings län
Download