And the winners are: Them Legs och Exilion Lördag 29 mars

advertisement
And the winners are: Them Legs och Exilion
Lördag 29 mars var det så dags för ABF Norrs och EURock Academys rockbandstävling på
Lillan i Luleå. Lillan var i stort sett fullsatt och stämningen var god och publiken fick lyssna på
fem olika band, som alla kännetecknades av olika stilar, proffsighet och spelglädje.
Av de fem banden skulle två väljas ut för att få åka till Italien i början av juli för att representera
ABF Norr i slutmötet för EURock Academy.
Ena bandet valdes ut av publiken och det andra bandet valdes ut av en jury.
Them Legs från Piteå valdes ut av publiken och Exilion från Boden valdes ut av juryn.
ABF Norr deltar under två år i ett EU-projekt tillsammans med tre andra organisationer och
kommuner i Europa. Temat för projektet är musik och entreprenörskap och ingår i Grundtvigprogrammet. Under 2013 besöktes ABF Norr av de övriga projektdeltagarna och fyra konserter
genomfördes i Älvsbyn och Luleå. Ett mycket uppskattat möte mellan ungdomar från olika
länder i Europa.
ABF Norr deltar i projektet tillsammans med Circolo Amici della Musica i Scandiano i Italien
(projektägare), Comune di Quatto Castella i Italien samt Comunità degli Italiani di Verteneglio i
Kroatien.
Download