ABF Skåne Nordost har blivit ansluten som utbildningsanordnare

advertisement
ABF Skåne Nordost har blivit ansluten som
utbildningsanordnare hos AFA
AFA har beslutat att bevilja ABF Skåne Nordost om anslutning som utbildningsanordnare för
arbetsmiljöutbildning. Det innebär att privata företag som anlitar ABF Skåne Nordost för
arbetsmiljöutbildning har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader från AFA
Försäkring. Företaget som köper utbildning måste ha minst en anställd och även ha tecknat
TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i form av stöd för
arbetsmiljöutbildning.
Stöd kan beviljas för


grund- eller vidareutbildning för chefer
vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.
AFA genomför löpande utvärderingar av de arbetsmiljöutbildningar man beviljar stöd för
genom att skicka enkäter till utbildningsdeltagarna.
Om du vill veta mer eller har frågor om ABF Skåne Nordosts fackliga utbildningar, ta kontakt
med Ann Olausson, ansvarig för de fackliga utbildningarna.
e-post: [email protected]
tel: 0451-490 12
fax: 0451-89990
www.abfskanenordost.se
Download