Datum: 2014-08-27-29 (tre dagar, 24 tim.) - LO

advertisement
Fackliga utbildningar i Lycksele
ABF Mitt i Lappland 2014
 Facklig introduktion
Datum: 2014-02-26 ( 8 tim.)
Ökad kunskap och förståelse för fackets roll och betydelse på arbetsplatsen samt väcka intresse hos deltagarna för fackliga
frågor. Den fackliga introduktionen ska handla om arbetsplatsen och ta upp följande saker på en grundläggande nivå:
Kollektivavtalet som begrepp och idé. Parterna på arbetsplatsen och verktygen facket har för att påverka. Några lagar som rör
arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen. Diskriminering i arbetslivet ur några perspektiv. Försäkringar.
Målgrupp: Nya medlemar men även du som funderat på att bli medlem och vill veta mera .
Ingen avgift.
 Grundläggande tvärfacklig medlemsutbildning
Datum: 2014-05-21-23 (3 dagar, 24 tim.)
Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om att stärka medlemmarnas fackliga medvetenhet
och att uppmuntra dem att använda sina demokratiska rättigheter i den fackliga organisationen, på arbetsplatsen
och i samhället. Grundläggande kunskaper om fackföreningens och ditt förbunds mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Deltagaravgift som betalas av anmälande fack 950 kr. Lunch och fika ingår.
 Grundläggande facklig-politiskmedlemsutbildning (tvärfacklig)
Datum: 2014-08-27-29 (tre dagar, 24 tim.)
Det är angeläget att stärka våra medlemmars möjligheter att aktivt delta i det politiska arbetet och påverka samhället. Det
handlar om en satsning på att långsiktigt stärka både enskilda medlemmar, och våra i fackföreningsrörelsen grundläggande
värderingar och vårt inflytande i samhället. Deltagaravgift 950 kr som betalas av anmälande fack. Lunch och fika ingår.
Stipendium från LO till deltagarna 103 kr per timme.
Anmäl er till oss:
ABF Mitt i Lappland Lycksele. Storgatan 29
Kontakt: 0950-380 80 [email protected]
Download