Mitt senaste brev handlade om sommaren och ledighet – nu är allt

advertisement
Medlemsbrev Norrbottens Läkarförening oktober 2013
Mitt senaste brev handlade om sommaren och ledighet – nu är allt på gång igen i full fart.
Strukturerna runt Närsjukvården faller på plats och den nya organisationen slipar sina klor. Det
verkar lovande, men nackdelen nu är väl att mycket går i stå i avvaktan på detta. Det finns väl
anledning att vara optimistisk när landstingen koncentrerar sina krafter runt sjukvården, men med
tanke på de uttalade sparbetingen och effektivitetsförväntningarna som finns, kan man nog ändå ana
ugglor i mossen.
Landstinget har tillsatt ett stort antal chefer. Ibland har det väckt förvåning i organisationen hur detta
gått till – och hur ”facket” kunnat acceptera en del tillsättningar. Det är en bra fråga, som belyser
samverkansmöjligheterna vi har. Viktigt att komma ihåg är att vi fackliga får vara med på de flesta
intervjuer och försöka påverka, men det är arbetsgivaren som beslutar vem de anställer. Det är
arbetsgivaren som definierar uppdragen, väljer ut kandidater och tillsätter chefer. De som söker
omfattas av en viss sekretess (inte vill väl jag skylta med att jag sökt närsjukvårdschefsskapet och
blivit ratad – om jag nu gjort det??), men ändå Det blir då lätt att inse – som jag skrivit tidigare – att
vår fackliga kraft inte räcker till att delta i alla intervjuer, och att det inte precis går att ringa runt
bland alla kollegor och diskutera kandidaterna. Förutsättningarna för påverkan är i stället att vår
organisation blir starkare, att vi har en bred representativ styrelse som avsätter facklig tid. Har och
får till oss kunskap utifrån länet om ev. missnöjen el önskemål som kan tänkas att de dyker
upp/behövas bland de olika kandidaterna. Sen utser landstinget ändå sina chefer, även om de lyssnar
på våra argument. Flera gånger har vi haft ett tydligt inflytande, men vi har definitivt inte kunnat
utnyttja alla de möjligheter som arbetsgivaren erbjudit. Synd – och vi får kollektivt skylla oss själva.
Tyvärr.
Alltför få läkare har sökt – och fått – de olika chefs- och ledningsuppdragen, vilket än mer betonar
vikten av att vi gemensamt utnyttjar våra fackliga möjligheter att påverka organisationens utveckling.
Den närmaste tiden ska divisionsplaner och ”beställningar” formuleras. Jag har fått signaler om att
landstinget är intresserat av läkarnas åsikter och erfarenheter – och en tydligare inbjudan till
samverkan och påverkan får vi knappast. Se till att ni lokalt påverkar det som går, och på vanligt vis
får vi på övergripande nivå också möjlighet att formulera tankar och visioner. Vad ska vi framföra?
Läkarnas kunskaper och engagemang är viktiga! Just nu är det bara ett fåtal som är chefer med
påverkansmöjligheter och de flesta av oss är hårt upptagna av ”produktion” och deltar inte i
utvecklingen. Det är slöseri och kommer att gå ”åt skogen” på sikt. Det är viktigt att ”alla” avsätter
tid för utvecklingsarbete – det är vad man kan förvänta och efterfråga av högt utbildade akademiker.
VI som sitter i fackstyrelsen har ett ansvar för ”samverkansprocessen” – dvs. vi ska medverka till att
hjulen snurrar smidigt, vi ska motverka ”grus” i maskineriet. Det är en utmaning när lyhördheten och
intresset uppifrån sviktar, men det är kanske dags nu att vända blad och verkligen samverka? Alla ni
andra bör också få avsatt tid för att vara ”process ansvariga” i olika processer! Får ni och vill ni? Det
finns tecken som tyder på nya attityder i dessa frågor från ledningens sida! KAN vi anta den
utmaningen?
Vi är mitt uppe i lönerevisionen utifrån avtalet från i våras. Som vanligt de sista åren, så bygger allt på
individuella medarbetarsamtal och lönesamtal. Läkarföreningen och landstinget har diskuterat
övergripande lönepolicy, arbetsmiljö och förbättringsarbeten, men den individuella fördelningen ska
ske lokalt. Vi har reserverat oss mot orimlig lönesättning, och om du drabbas av detta, så kontakta
oss. Vi ska ta tag i detta om det sker. Förhoppningen är förstås att allt blir klart genom lönesamtalen,
så berätta om det inte fungerar. Tyvärr är nog den erbjudna lönenivån inte sådan att vi kan hänga
med nationellt, så ur den aspekten består nog vakanser och rekryteringssvårigheter. Vi får se efter
nyår hur det gått, när den nationella sammanställningen är klar. Därefter är det kvar tre år inom det
nuvarande avtalet. I fjol fick vi upp lönerna en hel del efter lönekartläggningen avseende
diskriminering pga. kön.
Under kommande år är pensionssystemet under omvandling. Ni som närmar er pensionsavgång bör
diskutera former och uttagsmetoder med de pensionshandläggare som finns. I första hand
landstingets handläggare, men även med de experter som förbundet har. Karriärkvällen gick av
stapeln i Luleå 3/10 med ett 40 tal besökare. En träffpunkt inför framtiden med inspiration.
Tidigare år har vi haft årsmötesfester under november. Glöm det! Kanske kan vi ha julfest? Kom med
förslag!
Årsmötet med vidhängande festligheter sker under februari. Räkna med en fest då – något att se
fram emot innan den ljusa årstiden återkommer! Vi hörs innan dess!
Robert Svartholm
Ordförande NLF
Download