Välkommen till en Regional dag i Stockholm

advertisement
Välkommen till
en Regional dag i Stockholm
FÖRSÄKRING
Dagen riktar sig till dig som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor.
Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.
Program
Gemensamma
seminarier:
Psykisk ohälsa i kontaktyrken
Under de senaste åren har sjukskrivningarna ökat, och de psykiska
diagnoserna står för en stor del av
ökningen. Personer som arbetar i
kontaktyrken brukar ofta nämnas
som en särskilt utsatt grupp. Anna
Weigelt, AFA Försäkring, presenterar
en rapport om psykisk ohälsa bland
sysselsatta inom vård, skola och
omsorg i kommun- och landstingssektorn.
Organisationen gör skillnaden
2011-2014 har Arbetsmiljöverket
haft regeringens uppdrag att synliggöra kvinnors arbetsmiljö och förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade
problem. För att komma tillrätta med
dessa problem behövs ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tommy Fahlander, Arbetsmiljöverket berättar om vad man
kommit fram till så långt, och hur
man under 2016 ska förvalta och
utveckla resultaten.
Valbara seminarier
på förmiddagen:
Valbara seminarier
på eftermiddagen:
A Försäkringar vid sjukdom och
arbetsskada
Annelie Lindvall och Lise Zarrabi, AFA
Försäkring, ger en kortfattad och översiktlig
information om de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom och arbetsskada. Ett
pass för dig som inte är försäkringsinformatör, men ändå gärna vill känna till vad som
gäller för att Ingen ska Missa Ersättning.
D KIA systemet – För en säkrare
och effektivare arbetsplats!
KIA-systemet; ett webbaserat verktyg som
stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Man kan även genomföra skyddsronder,
med hjälp av checklistor som finns i systemet, eller skapa egna. För er som redan
använder systemet berättar vi om vad
som sker på utvecklingsfronten.
B Trygg och hållbar utbildningsmiljö
I dagens skola är elever och personal ofta
utsatta för påfrestningar i form av stress, hot
och våld. Förebyggande åtgärder samt ett
gott skolklimat är viktiga för en trygg och
hållbar utbildningsmiljö. Anneli Frelin och
Jan Grannäs, Högskolan i Gävle, presenterar en fallstudie på en högstadieskola
som har gjort en positiv vändning, och ger
exempel på hur skolpersonal och ledning
kan arbeta för en trygg och hållbar utbildningsmiljö.
E Bättre möten med balanserad
kommunikation
God kommunikation och dialog bidrar till ett
kreativt mötesklimat med energi, delaktighet
och effektivitet, vilket leder till att verksamheten utvecklas och förbättras. Det nya webbaserade verktyget Bättre möten består
av kunskap kring möten, test av gruppens
kommunikationsmönster och övningar för
att träna möteskommunikation. Kom och
prova på tillsammans med Suntarbetsliv!
Förebygg sjukfrånvaro – snabbare
åter i arbete
Arbetsgivare kan söka ekonomiskt stöd för
utredning när en anställd riskerar att bli
sjukskriven, eller för kostnader i samband
med rehabilitering. Rebecca Kolga, Försäkringskassan och Maria Göth Federspiel,
AFA Försäkring, berättar om Arbetsplatsnära
stöd, samt AGS-KL Rehabilitering.
C
Information
Datum: Tisdag 17 maj 2016
Tid: Vi startar klockan 09.00 med kaffe och smörgås.
Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm
Lokal: B12. Se www.choicehotels.se för vägbeskrivning.
F
Förebygga
sjukfrånvaro och förbättra rehabiliteringen - vid psykisk ohälsa
Kan vi hitta nya arbetssätt som förebygger
sjukfrånvaro, skapar hållbar rehabilitering
och tillgodoser individers behov på ett
bättre sätt? Ett utvecklingsarbete i Värmland
har gett insikter om vilka upplevelser och
behov som finns. Försäkringskassan har
samordnat projektet och berättar om de
erfarenheter som gjorts.
Anmäl dig senast 29 april.
Antalet platser är begränsat. Anmäl dig snarast möjligt. Det gör du via länken i
e-postmeddelandet. Observera att du måste ange en personlig e-postadress och
vilka av de valbara seminarierna du vill gå på. Om du är förhindrad att delta kan
du överlåta din plats åt en kollega. Om flera personer på arbetsplatsen är berörda
av de ämnen som tas upp, är naturligtvis alla välkomna att anmäla sig.
Du deltar kostnadsfritt. AFA Försäkring ersätter inte dina resekostnader.
Frågor? Kontakta Per Winberg, 08-696 49 20 eller Anne Linderot, 08-696 48 87.
AFA Försäkring
i samarbete med
FÖRSÄK
Download