Facklig representant inom det privata området

advertisement
Checklista
FÖRSÄKRING
Facklig representant inom det privata området
Det här är riktlinjer för vad du kan eller bör göra i olika situationer.
När någon har drabbats
av en arbetsskada
• bör du informera om arbetsskadeförsäkringen (TFA)
• kan du hjälpa till med anmälan till AFA Försäkring på
afaforsakring.se eller på anmälningsblankett
När någon har varit
sjukskriven en längre tid
När den anställde har varit sjukskriven mer än 14 dagar:
• bör du informera om sjukförsäkringen (AGS)
• kan du hjälpa till med anmälan till AFA Försäkring på
afaforsakring.se eller på anmälningsblankett
• bör du informera om att föräldrapenningtillägget betalas
under en sammanhängande ledighetsperiod och att det
därför är viktigt att planera vilken föräldraledighetsperiod
som anmälan gäller
• kan du informera om att även anmäla föräldraledighet till
oss som redan tagits ut
• kan du hjälpa till med anmälan till AFA Försäkring på
afaforsakring.se
När någon är i behov av rehabilitering
• bevaka att alla möjligheter till anpassat arbete (arbetsuppgifter, arbetstider, hjälpmedel m m) eller eventuell
omplacering utreds
• vid annat rehabiliteringsbehov än ovan informera arbetsgivaren om möjligheten att ansöka om ersättning från
Rehabilitering AGS-fonden. Arbetsgivaren kan få hälften
av kostnaden betald vid arbetslivsinriktad rehabilitering.
Mer information och anmälan här
När någon har blivit uppsagd
på grund av arbetsbrist
När någon har avlidit
• bör du informera om Försäkring vid arbetsbrist (AGB)
• kan du hjälpa till med anmälan till AFA Försäkring
• bör du informera make/maka/registrerad partner/sambo/
arvinge eller en företrädare att de ska anmäla till AFA
Försäkring
När någon ska bli
eller är föräldraledig
• bör du informera om att anmäla till AFA Försäkring på
afaforsakring.se. Den som inte har möjlighet att anmäla via
webben kan ringa vårt kundcenter på 0771-88 00 99
Mer information hittar du på afaforsakring.se
Du kan också kontakta vårt kundcenter på 0771-88 00 99.
POSTADRESS AFA Försäkring 106 27 Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18
KUNDCENTER 0771-88 00 99 VX 08-696 40 00 FAX 08-696 45 45 INTERNET www.afaforsakring.se
17.03
• bör du informera om föräldrapenningtillägget (FPT)
Bra att veta!
Anmälan till TFA, AGS och FPT fungerar också som anmälan till
Premiebefrielseförsäkring. Försäkringen övertar arbetsgivarens
inbetalning av pensionspremier till tjänstepensionen.
Download