PROGRAM
Rydebäcks Dag
Lördag 6 september 2014 kl 11–14
LOPPIS · ANSIKTSMÅLNING · LOTTERIER · CHOKLADHJUL · BACK-KLÄTTRING · VÄXTBYTE · FÖRFATTARE · HAMBURGARE MM
Mängder av aktörer finns på plats hela dagen!
Cirkatider
10.30–11.00
Torget: Krokahus Fritidsgård, musik med ungdomsband.
Spelar även mellan några av programpunkterna nedan.
11.00 Torget: ÖPPNING AV RYDEBÄCKS DAG 2014:
Kjell Nyström från Rydbäcks Byalag hälsar välkommen och lämnar över ordet till ordförande KENTH NILSON.
11.00–14.00
Idrottshallen: Marie Lindholm ”twistar” ballongdjur
11.20
Torget: Anders Grankvist, konferencier och fritidsledare på Krokahus Fritidsgård presenterar musikungdomarna.
11.30
Utanför idrottshallen: Haribonallen med godisregn
11.40Torget: MONTESSORISKOLANS elever underhåller
12.00Torget: Invigning av Kvällsöppet bibliotek. Kulturnämndens ordförande Mats Sander klipper
bandet tillsammans med bibliotekschefen Catharina Isberg. Barnkören UNGA TONER sjunger under ledning av
Agneta Westman.
12.30
Torget: Kyrkans GOSPELKÖR sjunger.
13.00Torget: PARKOUR/FREERUNNING, uppvisning av
ungdomar från Rydebäcks IF. Utdelning av stipendium ur Patrik Liverstams Minnesfond.
13.15Torget: Rydebäcksskolans elever sjunger under ledning av Agneta Westman.
13.30
Utanför idrottshallen: Haribonallen med godisregn
ca 13.35
Torget: Krokahus Fritidsgård, musik med ungdomsband.
13.50–14.00Torget: Prisutdelningar för dagens tävlingar
Arrangör:
Konferencier:
Rydebäcks Byalag
Anders Grankvist, Krokahus Fritidsgård
Tack till våra sponsorer och samarbetspartners inför Rydebäcks Dag 2014
TA
B•RES URANG
PU
PIZZERIA
Råå Center
Grön Design
www.kostallet.se
FP UN
K
DE
KT
FORTUNA
STRANDKROG
RY
Krokahus
Fritidsgård
ÄF
TR
R Y D E B ÄC K
BÄ
C
Samfällighetsföreningen
Arholma Torg
Rydebäck